logo

MBO

Na het vmbo stromen de meeste leerlingen door naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Leerlingen die met een basisberoepsgericht diploma (BL) de school verlaten, stromen door naar niveau 1 of 2 van het mbo. Leerlingen met een kaderberoepsgericht (KL) of gemengd diploma (GL) stromen door naar niveau 3 of 4 van het mbo. Omdat de leerlingen op Het Element al in klas 3 praktijkexamen doen, kunnen zij in klas 4 van het vmbo al lessen volgen op het mbo. Zo zorgen we voor een naadloze aansluiting van met vmbo op het mbo.

Hiervoor hebben wij werkafspraken gemaakt met de lokale Roc’s: MBO Amersfoort en ROC Midden Nederland. Daarbij is niet één bepaald ROC de voorkeurspartner van een bepaalde school en wordt telkens gekeken welke opleidingen het beste op elkaar aansluiten. Samen streven we er naar om iedere leerling een goede voorbereiding te geven op hun beroepskeuze, of zelfs samen met het mbo vakkundige beroepsbeoefenaars op te leiden met perspectief op de arbeidsmarkt.

De werkafspraken die we hebben gemaakt gaan onder andere over het minimumniveau van algemene vaardigheden, maar ook over het afstemmen van onze onderwijsprogramma’s. Zo zorgen we dat deze goed overlappen en voorkomen we hiaten bij de doorstroming naar het mbo.

Hoe ziet het onderwijs eruit

Op Het Element komen passie en talent samen! We kijken goed naar wat de leerling leuk en belangrijk vindt en vinden het belangrijk dat iedere leerling zich op zijn/haar plek voelt. Daarom geven we leerlingen veel persoonlijke aandacht en helpen we hen bij het ontdekken van hun talenten. Blinken ze uit in techniek of verzorging? Kunnen ze heel goed sporten, bakken of zijn ze creatief? Op Het Element is er altijd een profiel dat het beste bij ze past. Als ze doen wat ze het beste kunnen, is school gewoon hartstikke leuk!

 

Naast de theorievakken zoals wiskunde, Nederlands, Engels en Mens & Maatschappij wordt er veel aandacht besteed aan praktijkvakken. Bij beeldende vorming, muziek en sport & bewegen leren leerlingen door veel te doen. Daarnaast staat er standaard een mentorles op het rooster om met leefstijl Energizers en ‘leren leren’ aan de slag te gaan.

Bijzondere activiteiten

Naast de lessen zijn er op Het Element veel andere activiteiten. Bijvoorbeeld een project of kamp om elkaar beter te leren kennen. Zoals in klas 1. Dan beginnen we het schooljaar niet meteen met lessen, maar organiseren we eerst een introductiedag. Op deze dag heten we de nieuwe leerlingen van harte welkom en vertellen we hen alles over de gang van zaken op school.
Twee keer per jaar organiseren we een groot schoolfeest en we besteden extra aandacht aan Kerst.

Portfolioweek
Iedere tiende schoolweek is portfolioweek. In deze week zijn de portfoliogesprekken, werken onze leerlingen aan project of activiteit en gaan we op stap. We organiseren dan bijvoorbeeld een winterdag, een bezoek aan een toneelstuk, een afsluitende mentoractiviteit of een uitstapje naar een stad.
Ook zijn er in de portfolioweken de bedrijfsbezoeken. Deze zijn heel belangrijk voor het loopbaanleren en om je te helpen bij je latere MBO -en beroepskeuze.

 

Profielen bovenbouw

In klas 3 doen de leerlingen van onze school hun praktijkexamen. In klas 4 volgen zij de theoretische vakken voor het eindexamen gewoon op Het Element. Daarnaast gaan ze een dag in de week op stage én volgen ze al een dag in de week praktijklessen op een van de twee mbo-scholen in Amersfoort.

Vanaf klas 2 kiezen de leerlingen voor een profiel. In klas 3 zijn er keuzevakken.

Het Element heeft zeven profielen:

• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Mobiliteit en Transport (MT)
• Economie en Ondernemen (EO)
• Welzijn, inclusief Sport – Zorg – Beauty (ZW)
• Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
• Dienstverlening en Producten (D&P)

Roosters

Privacy & AVG

Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig omgaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders.
Dat deden wij al, maar door de nieuwe wet die vanaf 25 mei 2019 geldt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijn de regels op het gebied van privacy strenger geworden. Dat zult u o.a. merken doordat wij vaker toestemming zullen vragen voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal.

Ook de regels omtrent het publiceren van het rooster zijn strenger geworden. Dit mag niet meer openbaar inzichtelijk zijn. U kunt het rooster nog wel vinden in Magister waar het dagelijks zal worden geüpdatet met eventuele wijzigingen.

Aanmelden klas 1

Beste leerling van groep 8,

Wat leuk dat je onze school wat beter wilt leren kennen. Je laatste jaar op de basisschool is al een aantal maanden bezig! Geniet je nog van je vertrouwde omgeving met je eigen meester of juf? Of heb je veel zin om naar de middelbare school te gaan? Wij vinden het vooral belangrijk dat jij je straks helemaal thuis voelt bij ons op school. Hieronder nog even kort informatie over de school.

Het Element biedt komend schooljaar de volgende afdelingen aan. Het eerste schooljaar zal gericht zijn op oriënteren. Je maakt kennis met de verschillende profielen en je kunt voor Talenttijd eventueel kiezen voor extra:

 • Sport
 • Creative
 • Techniek
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Economie en Ondernemen
 • Zorg en Welzijn

Voor leerjaar 2 kies je aan het eind van je 1ste leerjaar één route binnen de verschillende profielen van het VMBO. Op het Element hebben we de volgende profielen:

 • Zorg en Welzijn (Welzijn of Beauty)
 • Bouw, Wonen en Interieur
 • Produceren, Installeren en Elektriciteit
 • Mobiliteit en Transport
 • Economie en Ondernemen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Dienstverlening en Producten (Sport of Creative)

Naast deze profielen geven wij natuurlijk ook les in Engels, Nederlands, Wiskunde, Mens en Maatschappij, Beeldende Vorming en nog veel meer vakken. Het Element is de school waar je in samenwerking met het MBO wordt opgeleid tot de Vakman of Vakvrouw in jouw richting!

Daarnaast wordt ook veel tijd vrijgemaakt voor leuke dingen, in de portfolioweek. Sport en spel activiteiten, zwemmen, schaatsen, schoolfeesten, dansen, muziek maken, bowlen of naar de dierentuin … en nog veel meer.

Als je wilt weten hoe onze leerlingen en ouders over onze school denken is het goed om scholenopdekaart te openen. Dit geeft een goed beeld van onze school, maar het is natuurlijk veel leuker om onze school in het echt te zien.

Graag zien we je terug op onze open dagen!

Is Het Element de school voor jou? Hier vind je alle informatie hoe je je kunt aanmelden, en het aanmeldformulier (vanaf maandag 25 maart 2024) 

zoekwoorden: aanmelding inschrijfformulier aanmelden inschrijven aanmeldformulier aanmeldingsformulier