logo

Reglement “Alcoholvrije school” vanuit Amersfoort Fris

Protocol alcoholvrije school Het Element

Regels

 • Het in bezit hebben en gebruiken van alcohol is voor en tijdens de schooltijd verboden. Dit geldt ook voor door school georganiseerde activiteiten.
 • Bij het vermoeden van het overtreden van deze regel bij bijv. schoolfeesten wordt er bij vermoeden van alcoholgebruik een blaastest afgenomen. Deze test kan ook steekproefsgewijs worden ingezet. Bij weigering van de test wordt contact opgenomen met de ouders en de leerling wordt de toegang tot de school of activiteit ontzegd.
 • Leerlingen waarvan na controle wordt geconstateerd dat zij alcohol hebben gedronken worden geweigerd voor de georganiseerde activiteit. De ouders worden hiervan in kennis gesteld en dienen hun zoon/dochter persoonlijk op te halen.

Hulpverlening

De BHV-ers dienen bij een dergelijke activiteit of schoolfeest voortdurend aanwezig te zijn.

Straffen

 • Indien een leerling alcohol heeft gebruik, wordt een disciplinaire maatregel getroffen door de directeur of afdelingsleider van de betreffende afdeling.
 • De disciplinaire maatregelen die worden opgelegd zijn:
  • Gesprek met ouders, docent en leerling.
  • De leerling krijgt een schorsing voor bijv. het volgende schoolfeest of een andere activiteit.
  • De leerling krijgt een taak die tijdens de vrije uren op school moet worden uitgevoerd.
  • Bij herhaling wordt tot schorsing van de leerling voor één of meerdere dagen overgegaan.

Het personeel van de school heeft een voorbeeldfunctie en drinkt ook geen alcohol op school voor en tijdens schoolfeesten en op buitenschoolse activiteiten.

 

Lees meer over