logo

Nieuwjaarsreceptie van Gemeente Amersfoort op Het Element

De Gemeente Amersfoort heeft dit jaar haar feestelijke nieuwjaarsreceptie bij ons op school gehouden. In de speech van Burgemeester Lucas Bolsius kwam onze school uitgebreid aan bod.
 “Het Element is een school,” zo speechte Burgemeester Lucas Bolsius, “waar dagelijks gewerkt wordt aan de talenten van de leerlingen. Het is een school waar jonge mensen worden opgeleid tot ondernemer en professional waar de maatschappij zo om zit te springen. Een school ook waar vriendschappen voor het leven worden opgebouwd.”

De avond was druk bezocht met zo’n 400-500 gasten. Natuurlijk werd de professionele catering door onze leerlingen van Het Element verzorgd. 
Bekijk de video voor de impressie van deze geslaagde inluiding van het nieuwe jaar.

hoogste punt nieuwbouw

Het hoogste punt van de nieuwbouw is bereikt!
Reden voor een feestje om even bij dit heuglijke moment stil te staan. Dinsdag 25 mei 2022 stond er dan ook een snackbar met lekkere (on)gezonde snacks en een drankje klaar op de bouwplaats.

Eerst heeft de directeur van Het Element, Koen Janssen, iedereen die aan de bouw heeft meegewerkt (en nog steeds werkt) bedankt. Een mooie nieuwe school moet een inspirerende omgeving zijn waar toekomstige vakmensen worden opgeleid. Volgend jaar 8 mei hoopt hij hier weer te staan maar dan om het gloednieuwe gebouw te openen.

Daarna werden de vlaggen van Het Element en aannemer Rots Bouw, “gehesen”. Vakkundig plantte Joey  de vlag namens Het Element, en Dion deed dat voor Rots Bouw.

Week Tegen Pesten: Buitensluiten? Uitgesloten!

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!


Een positief en open groepsklimaat is waar je als docent voor gaat. Een groep waarin iedere leerling het gevoel heeft er te mogen zijn. Een plek waar leerlingen voelen en ervaren dat zij onderdeel zijn van de groep, goed zijn zoals zij zijn en ruimte hebben om te oefenen en te experimenteren.
Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Bij een groep willen horen is één van de basisbehoeften van de mens. Als je de toegang tot zo’n groep wordt ontzegd kan dit grote gevolgen hebben voor je zelfbeeld. Hoe jong of oud je ook bent.


Het Element zal in deze week in de mentorlessen, naast de leefstijlles die al gegeven wordt, extra aandacht besteden aan de groepsdynamiek.
Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen in de school. Door middel van opdrachten en spellen zullen de leerlingen werken aan positief gedrag en een fijne sfeer in de klas.
De leerlingen gaan samen aan de slag en werken aan een sociaal veilige en fijne omgeving. Een groep waarin een wij-gevoel, de kracht van verschillen in de groep, respect, acceptatie, waardering en veiligheid voor jezelf en elkaar centraal staan.
Voor meer informatie kunt u altijd een kijkje nemen op www.weektegenpesten.com

IEDEREEN HOORT ERBIJ

IEDER MENS, IEDER KIND, IEDER LEVEN

Keuze profiel leerjaar 1

Maandag 9 januari organiseerde Het Element een voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders van leerjaar 1. De avond stond in het teken van de profielkeuze voor leerjaar 2 en het vervolg van de schoolloopbaan. Uniek was deze avond ook omdat ouders en leerlingen van beide locaties van Het Element aanwezig waren. Leerlingen van leerjaar 2 krijgen volgend jaar allemaal les op de Hooglandsweg-Noord. Kennismaken met elkaar, het gebouw en de docenten was de meerwaarde van deze avond.

Na de gezamenlijke start in een bomvolle aula werden leerlingen en ouders in een carrouselmodel geïnformeerd over de mogelijkheden van de diverse profielen. De leerlingen hadden als voorbereiding al een huswerkopdracht gemaakt en aan het eind van de avond mochten ze samen met ouders nog een vragenlijst n.a.v. de avond invullen. Alles om ervoor te zorgen dat de leerlingen een juiste weloverwogen keus maken.

We kijken terug op een geslaagde avond. Voor diegene die niet aanwezig konden zijn, of nogmaals de presentaties willen nalezen, kun je op onderstaande profielen klikken.

Horeca, Bakkerij en Recreatie
Zorg en Welzijn
Bouw, Wonen en Interieur
Produceren, Installeren en Energie  
Mobiliteit en Transport
Dienstverlening en Producten (Sport en Creative)
Economie en Ondernemen

Future Skills Leaphy

Afgelopen vrijdag 21 februari hebben we met Future Skills robotjes van Leaphy gebouwd en geprogrammeerd.

Wie kan samenwerken en thuis is in programmeren en techniek, heeft brede kansen op de arbeidsmarkt.
Robotica is voor leerlingen een prachtige manier om in deze vaardigheden te groeien.
Stichting Leaphy wil daarom zoveel mogelijk leerlingen en docenten de ruimte geven om met robotica te werken.
Tijdens Future Skills zijn alle eerste jaars hier al in aanraking mee gekomen, maar nu zijn de echte fanatiekelingen een hele dag hiermee aan de gang geweest.
De sfeer was de hele dag geweldig. De 50 leerlingen van beide locaties gingen gezamenlijk aan het werk. Alsof ze elkaar al jaren kenden. Bij vragen konden ze terecht bij de docenten van future skills of bij de geweldige begeleiding van Roeland Smith van Leaphy en een paar zeer kundige leerlingen van het Corderius die hem kwamen helpen.
Als eerste moesten ze hun robot zelf in elkaar zetten. Dat was echt een behoorlijke klus, maar toen dat klaar was konden ze aan de gang met het programmeren van de Leaphy.
Aan het eind van de dag reden er vele Leaphy robotjes door het lokaal en waren de leerlingen trots op hun zelf gebouwde werk. Dankzij subsidie van de provincie Utrecht ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ mochten ze hun eigen gebouwde robot zelfs mee naar huis nemen. Gaaf toch?
Hier onder ziet u wat leuke foto’s van deze geweldige dag.

Meer info vind je op https://www.leaphy.nl/mbovmbo-project.html