logo

We zijn gestart en dat gaat goed!

Beste leerling, ouders en verzorgers,

Even een korte terugkoppeling omtrent de opstart van de school.

Het was fijn om jullie weer op school te zien. Het was voor ons spannend om te kijken of we de goede oplossingen hadden bedacht voor de route en ons onderwijs. We kunnen concluderen dat wij erg tevreden zijn over de manier waarop we de twee afgelopen dagen de school hebben geopend en hoe de leerlingen zich aan de regels en afspraken hielden.

We realiseren ons dat we ook veel van jullie vragen, maar bedanken je voor je flexibiliteit en betrokkenheid. Mocht je nog tips voor ons hebben, schroom dan niet contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element

Kaliumweg 2 (dinsdag en donderdag)
033-4602600
Hooglandseweg Noord 55 (woensdag en vrijdag)
033-4728203

2 juni weer naar school

Beste leerling,
Op 2 juni mogen de scholen weer open. Wij zijn blij dat we jullie eindelijk weer op school kunnen ontmoeten! Na een lange tijd van afstandsonderwijs is het goed om elkaar weer te zien. Om je de tijd te geven even te wennen aan deze nieuwe situatie start je de eerste les op dinsdag met je mentor. Online voor diegene die thuis zijn en de overige leerlingen in de klas.
Via de nieuwsbrief en sociale-media hebben we jullie al wat informatie gegeven over de opening van de school. In dit bericht zal ik jullie verder informeren. Ik werk per punt zodat je een duidelijk overzicht hebt.

Groepsindeling en vast lokaal
De klas wordt gesplitst op alfabetische volgorde. In afstemming met de mentoren is er nog gekeken naar broertjes en zusje over verschillende jaren/klassen. Zij gaan gelijktijdig naar school. De leerlingen worden uiterlijk vrijdag 29 mei geïnformeerd via de mentor in welke groep (A of B) zij zitten. In Magister is iedere dag vermeld wie er aanwezig moet zijn op school en wie er online via Teams de lessen moet volgen. Je hebt een vast lokaal, je reist niet door het gebouw, maar de docenten komen langs de klassen voor de les.

Lesdagen, rooster en fietsen
De verschillende groepen krijgen om de dag les. We geven vier uur per dag les en afhankelijk van het rooster start je om 8.30 uur of 9.30 uur. De lesdag is van 8.30 uur – 12.50 uur. Als je ziek bent of om een andere reden de lessen niet fysiek of online kunt volgen, dien je op de normale manier door je ouders/verzorgers afgemeld te worden.
Je bent om 8.15 uur welkom op school. Als je later dan 8.30 uur start, word je maximaal 5 minuten voor aanvang van de les verwacht. (Kom dus niet te vroeg!)
Als je binnen 8 km van school woont ben je verplicht om met de fiets te komen. Dit is een maatregel vanuit de overheid. Voor leerlingen buiten de 8 km is er het verzoek om ook op de fiets te komen. Mocht je echt geen vervoer hebben dan dien je dit door te hebben gegeven aan je mentor.

Aankomst, plein en doorloop
Per leerjaar is er een aparte fietsenstalling. Je dient je fiets op voldoende afstand van elkaar te stallen, de conciërges helpen je hierbij. Na het stallen van je fiets ga je onmiddellijk, met 1,5 m afstand tot een andere leerling, naar je lokaal. Op de Kaliumweg gebruiken we 6 ingangen en op de Hooglandseweg 2. Hieronder staat aangegeven welke.

Kaliumweg Ingang
1A (les in 1.05) en 1C (les in 1.09)
Nooduitgang docentengarderobe (aan Kaliumwegzijde)
1B (les in 0.33) en 1D (les in 1.17)
Nooduitgang witte villa (in aanrijroute naar het schoolplein)
2DP (les in 0.27) en 2TN (les in 0.25)
Nooduitgang ICT (in aanrijroute naar het schoolplein)
2EO (les in 0.39; mediatheek)
Leerlingeningang en via gang langs administratie
2ZW (les in 2.01), 3MZ (les in 2.04) en 3ZS (les in 2.05)
Leerlingeningang en via trap in hal naar boven
3TN (les in 0.08)
Nooddeur van lokaal 008 (aan de Chromiumweg)
3DP (les in 1.11) en 3EM (les in 1.15)
Nooduitgang grijze deur (in aanrijroute naar het schoolplein)

Hooglandseweg Ingang
Leerjaar 1 en 2 Entree leerlingen
Leerjaar 3 Entree medewerkers/parkeerplaats

Je docent is al aanwezig in het lokaal. Je blijft dus niet, hoe begrijpelijk ook, wachten op het plein op een vriendje of vriendinnetje. Op de grond in het gebouw is de looproute aangegeven. Je dient 1,5 m afstand te houden en de
eenrichtingsroute te volgen.

In de klas
Je komt met boekentas en jas in de klas. Je hangt je jas over je stoel en houdt je telefoon in je tas. Je wast je handen en gaat zitten op de aangewezen plek.
Online ben je op tijd aanwezig in de les en gelden de digitale regels van de afgelopen weken. De docenten geven tegelijk les aan de leerlingen thuis en in de klas.

Praktijklessen
Voor leerjaar 1 vinden de lessen in de laatste periode in samengestelde klassen van de twee locaties plaats. Het fysiek lesgeven hieraan is op dit moment dus onuitvoerbaar. Jullie krijgen daarom 2 uur digitaal les in de week op maandagochtend het eerste en tweede uur.
Leerjaar 2 krijgt 3 lessen ingeroosterd. Per 2 weken hebben de leerlingen dan 3 uur praktijklessen.
Leerjaar 3 krijgt na het vierde uur en soms vanaf het vierde uur haar praktijklessen. Dit is afgestemd met de profielen en verschilt qua omvang in uren.
In het praktijklokaal zijn weer andere regels dan in het theorielokaal. De docent neemt dit met je door tijdens de eerste lessen.

Kluisjes
Je mag geen gebruik maken van je kluisje. Tijdens je eerste schooldag mag je je spullen uit je kluisje halen onder begeleiding van een conciërge die je komt ophalen. Neem je kluissleutel je eerste lesdag dus mee!

Pauzes
De kleine pauze houden we in het lokaal. De docent is aanwezig en halverwege de pauze wisselen de docenten. Je moet je eigen eten en drinken meenemen! Als je dat vergeet, heb je pech, want de kantine is niet open en je mag het lokaal niet uit.

Gym
Leerjaar 1 heeft gymles. Je dient op die dag passende kleding (sportief) en sportschoenen te dragen.

Einde lesdag
Aan het einde van de lesdag maak je je tafel schoon en verlaat je via de looproute het gebouw. Je pakt je fiets en gaat naar huis. Je mag niet blijven hangen met je vriendjes en vriendinnetjes om de lesdag door te spreken.

Om je een indruk te geven van de school hebben we filmpjes gemaakt. Hierbij de link naar de YouTube pagina’s:
Voor de Kaliumwegleerlingen: https://youtu.be/3j-K6hb6Tuc
Voor de Hooglandsewegleerlingen: https://youtu.be/QgptF8gx3Lsv

We hopen je gezond en wel op 2 of 3 juni weer te ontmoeten!

Onderwijs op afstand in een nieuwe jas

De basisscholen zijn weer gestart met het ontmoeten van hun leerlingen. Niet alleen het basisonderwijs ontmoet hun leerlingen weer maar Het Element ook. Momenteel nog niet fysiek maar wel via Microsoft Teams.

De afgelopen weken hebben wij via Magister opdrachten gedeeld met onze leerlingen. We willen de wederkerigheid in ons onderwijs verder opschroeven. Wij zijn daarom deze week begonnen met het aanbieden van digitale lessen via Microsoft Teams. Een hele spannende taak die wij ons zelf hebben opgelegd. Onze docenten zijn geschoold door medewerkers van onze school om onze leerlingen via teams uit te nodigen voor hun les en alles wat er verder bij komt kijken. De docenten plaatsen momenteel Forms in hun lessen, delen documenten, geven digitaal uitleg, beantwoorden vragen, chatten met onze leerlingen, houden hun klassenmanagement in de gaten en proberen op deze nieuwe manier hun lesstof over te brengen. Zowel docenten als leerlingen zijn zeer positief. Komende weken gaan we samen werken aan een verbetering van de ingezette weg. Wij zijn in ieder geval heel trots op onze leerlingen en docenten. Dit is een gezamenlijke stap die wij samen met de leerlingen gezet hebben. Wil je zien hoe het eruit ziet. bekijk de foto’s.

Update Corona virus 04-05

Geachte ouder/verzorger en leerling,

Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad. Op de persconferentie van 21 april  is er meer duidelijkheid gegeven omtrent de opening van scholen in het voortgezet onderwijs. Voor de vakantie heb ik aangegeven u vandaag informatie te geven over de komende periode. Vandaag hebben wij een studiedag gehad en hebben wij onze medewerkers geïnformeerd. Ik zal u per item informeren over wat wij hebben afgesproken.

Lessen

Van 6 t/m 8 mei vinden de lessen plaats op de manier zoals die de afgelopen tijd gehanteerd is. De lessen wijzigen per 11 mei voor klas 1 t/m 3. De leerlingen krijgen digitaal les volgens het didactisch model:

– instructie

– verwerkingstijd

– nakijken

Dit didactisch model zal ook worden gehanteerd als de school weer open gaat. Op deze wijze kan iedere leerling straks thuis of in de klas dezelfde lesstof maken.

De lessen staan in de agenda van de leerling in Teams en worden daarnaast in het lesrooster in Magister zichtbaar. De leerlingen krijgen 4 uur per dag les en we hanteren de normale lestijden. De lessen duren echter wel 45 minuten, zodat de leerling en docent de tijd heeft om weer tijdig in de volgende les te verschijnen. De lesstof willen we zoveel mogelijk in de les afronden en er zal dus een minimale belasting zijn qua huiswerk. Het afnemen van toetsen op afstand doen wij op dit moment niet.

Mocht uw zoon/dochter klachten hebben of ziek zijn dan dient u hem/haar op de gebruikelijke wijze ziek te melden.

Afronden praktijkvakken leerjaar 3

In de komende periode ronden we de profielvakken af. Leerlingen krijgen hiervoor de tijd na afloop van een lesdag. Zij moeten hiervoor fysiek op school komen en zullen hierover door de betreffende vakdocent geïnformeerd worden. We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Afronden Schoolexamen (SE) klas 4

Op 8 mei moeten alle schoolexamens van periode 3 worden ingeleverd! Leerlingen die nog ‘gaten’ in hun PTA hebben, worden door de docent uitgenodigd om dit op school in te halen. Dit doen wij in groepjes van maximaal 5 leerlingen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Activiteiten leerjaar 1 t/m 3 en diploma-uitreiking

De maatregelen voor grote evenementen zijn verlengd tot 1 september. Dit betekent dat wij ook geen grote activiteiten organiseren. De mentordag (Walibi) en andere activiteiten hebben wij afgezegd. We kijken naar alternatieven. De diploma-uitreiking zullen wij ook op een andere manier dan voorheen vormgeven. We informeren u hier tijdig over.

De komende periode nemen wij ook de tijd om na te denken over de eventuele opening van de school per 1 juni. Hoe kunnen wij de 1,5 m afstand borgen en welke maatregelen moeten wij per locatie nemen? Wij richten hiervoor een speciale werkgroep op en ik zal u hierover berichten indien er op 21 mei wordt besloten om de scholen te openen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen

Directeur Het Element

Onderwijs op afstand

Dit is alweer de 5de week dat we door leren op afstand, als gevolg van de Corona crisis, ons onderwijs aanbieden aan onze leerlingen.
Twee weken hebben we gewerkt met opdrachten via Magister en vanaf de 3de week ondersteunen we dit voor leerlingen via Teams om te chatten en vragen te stellen, les te volgen of uitleg te ontvangen van de docent.
De mentoren hebben iedere week minimaal 2x contact met de leerlingen om de voortgang van het leerproces te volgen.
We hebben bijna 200 laptops uitgedeeld aan leerlingen die thuis niet over een device beschikken. Hierdoor kunnen ook deze leerlingen het onderwijs volgen, de opdrachten maken en in contact blijven met klasgenoten, docenten en de mentor.
In het begin was het onwennig, nieuw en moesten leerlingen en medewerkers van de school hun ‘digitale’ weg vinden.
Leerlingen zijn nu serieus en goed aan het werk. De vele complimenten die we van ouders mogen ontvangen voor de manier waarop we dit doen versterkt ons in het gevoel dat we goed bezig zijn.
Inmiddels zijn we ook gestart met een klas op school waar leerlingen de lessen kunnen volgen en opdrachten kunnen maken omdat ze gebaat zijn bij structuur en rust om dit te doen.

Op weg naar nieuwbouw!

Op het geveldoek aan het gebouw op de Hooglandseweg is de voorkant van de nieuwe school te zien. Een compleet nieuw VMBO gebouw om medio 2023 te betrekken. De eerste 3D impressies zijn al van de tekentafel en dat ziet er veelbelovend uit. We zullen ouders en leerlingen via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de vorderingen van het traject. Nu alvast het vooraanzicht van het nieuwe Element gebouw.

Update Corona virus 14-04 (Zak/slaag-regeling)

Beste ouder/verzorger en leerling,

Ik hoop dat u goede Paasdagen heeft gehad. In een eerder schrijven heb ik u bericht dat er bij meer informatie omtrent de afsluiting van het schoolexamen en/of de slaag-/zakregeling ik u opnieuw zou informeren. Die informatie is er inmiddels en wij hebben voor de Pasen hierop ons onderwijs aangepast. Bij deze informeer ik u over de slaag-/zakregeling.

1 Zak-slaagregeling

Wijkt af op:

-Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.

-De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
-Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).

Regels:

 • Nederlands eindcijfer minimaal een 5.

Verder:

 • al je eindcijfers en je combinatiecijfer[1] een 6 of hoger zijn, of;
 • je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
 • geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is.
  • Let op: ook voor de afzonderlijke keuzevakken moet je tenminste het eindcijfer 4 halen.
 • je een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor kunstvakken I inclusief CKV en lichamelijke opvoeding.

 2 Eindcijfers

Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten.
Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels: het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.
Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd examen) blijven staan en worden niet opengebroken bij het vaststellen van de uitslag.

 • Conclusie: CSPE cijfer behaald in leerjaar 3 blijft een combinatie van SE + CE (CSPE).

3 Resultaatverbeteringstoets

Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Ook leerlingen die voor cijferverbetering willen gaan mogen de RV-toetsen maken.

Regels:

De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA (leerjaar 3 en leerjaar 4) van het betreffende vak. Stichting Cito ontwikkelt een handreiking om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen.
Tijdsduur: op dit moment willen we afwachten wat de adviezen vanuit bijvoorbeeld Cito hierover zijn. Indien hier geen advies over komt kiezen we voor de tijdsduur SE (60 minuten) of tijdsduur CE (60, 90, 120 minuten). Hier volgt dus nader bericht over.

Correctie:

 • Gemaakt werk wordt beoordeeld/verwerkt via een beoordelingsmodel (vastleggen cijfer).
 • Elke toets wordt mede gecorrigeerd/gecontroleerd (tweede correctie).

Cijfer:

 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%.
 • Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer.
 • Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen voor maximaal drie vakken deelnemen aan RV-toetsen, namelijk het beroepsgerichte profielvak en twee avo-vakken. Bij de afname van een RV-toets voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de toets[2].


[1] Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de vier keuzevakken van het praktijkvak.

[2] Let op! Als een leerling het CSPE al heeft herkanst in leerjaar 3 dan mag de leerling het CSPE niet nogmaals herkansen.

4 Planning en uitslagbepaling

Zoals in de eerdere communicatie naar u is vermeld is de uitslagbepaling in de eerste week van juni. Op 4 juni berichten wij iedere examenkandidaat over zijn resultaat. In de week van 8 juni hebben afgewezen (gezakte) kandidaten de kans om zich voor te bereiden, samen met de docent, op hun RV-toets.

In de week van 15 juni is de afname RV-toetsen ingepland. Op 26 juni is dan de uitslagbepaling aan de hand van resultaten RV-toetsen voor de afgewezen kandidaten.

Lees hier de volledige planning leerjaar 4

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen

Directeur Het Element

Update Corona virus 01-04

Beste ouder/verzorger en leerling,

De persconferentie van gisteravond geeft veel duidelijkheid. De scholen zijn dicht tot en met 28 april. Na de meivakantie start de school op 6 mei. Wij gebruiken maandag 4 mei als voorbereidingsdag met de medewerkers om de leerlingen op 6 mei een geruisloze start te laten maken. Indien de situatie wijzigt dan ontvangt u ook van ons weer nieuwe informatie. In dit bericht zal ik u informeren over relevante zaken die op dit moment spelen. Ik doe dit puntsgewijs.

Restitutie betaalde reizen (terug betalen)
Helaas is er deze week een automatische herinnering voor een deel van onze leerlingen verzonden rondom de Londenreis. Afgelopen dagen hebben wij veel contact gehad met de reisoperators om te kijken naar de financiële consequenties van het besluit om de reizen te cancelen. De financiële consequenties zijn voor ons klein van omvang en we hebben daarom besloten om alle betalingen rondom de reizen aan u terug te storten. Dit vraagt nog wel wat van onze financiële administraties en neemt even tijd in beslag, maar we proberen dit uiterlijk einde van de maand geregeld te hebben. De verzonden herinnering kunt u als niet verzonden beschouwen.

CSPE (praktijkexamen) leerjaar 3
Op dit moment kunnen wij nog geen duidelijkheid geven over de afronding van het CSPE in leerjaar 3. De overheid heeft aangegeven omstreeks 6 april duidelijkheid te verschaffen. We komen hier dan ook zo spoedig mogelijk bij u op terug.

MBO Leerjaar 4
Voor de vierdejaars leerlingen die het afgelopen half jaar onderwijs volgen op het mbo heeft het afstandsonderwijs directe gevolgen. Heel abrupt zijn zowel de mbo-lesdagen als de stages gestopt. Het is gebruikelijk dat de stagebegeleider van Het Element vanaf februari op stagebezoek gaat om de stage met het bedrijf af te ronden. Dat is nu niet bij iedereen gebeurd. Ook gaan de afsluitende lessen op het mbo niet door. Met de diverse opleidingen zijn we in gesprek hoe we dit traject t.z.t. gaan afsluiten. Zodra wij meer weten wordt u op de hoogte gesteld.
Voor die leerlingen die de mbo-opleiding versneld volgen, blijven de eisen van het maken en inleveren van de opdrachten staan. Via o.a. Blackboard zijn de opdrachten te vinden en in te leveren op het mbo. Hiervoor zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk.
Verder is het ook belangrijk dat de leerlingen zich bij een vervolgopleiding (gaan) inschrijven. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan vragen wij u uw dochter/zoon hierbij te begeleiden en de inschrijving voor een mbo-opleiding zo snel mogelijk op orde te brengen. Uiterlijk 1 mei moet iedere vierdejaars leerling zich hebben ingeschreven op een mbo!

Voor sommige leerlingen les op school
In de persconferentie omtrent de verlenging van de maatregelen is nadrukkelijk aandacht geweest voor de leerlingen in een kwetsbare positie. Onder een kwetsbare positie verstaan wij; leerlingen die:
• door omstandigheden thuis niet in staat zijn om tot leren te komen
• worden begeleid door externe instanties
Voor deze leerlingen is het mogelijk om op school onderwijs te volgen. Ze werken dan aan dezelfde opdrachten als alle andere leerlingen, maar krijgen begeleiding vanuit school. Hiervoor dient u uw pupil via de afdelingsleider aan te melden. U kunt telefonisch contact opnemen via 033-4602600 of een e-mail sturen. We hanteren de richtlijnen van het RIVM voor samenkomst in de vitale sector en dus is er gepaste afstand.

Praktijkvak leerjaar 1
Vanaf komende week gaan de leerlingen van leerjaar 1 werken aan hun praktijkvak. Zij doen dit vanuit de digitale omgeving in Magister. De leerlingen hebben hun profiel (D&P, Z&W, HBR, E&O, MT, BWI of PIE) doorgegeven. Het is de bedoeling dat ze opdracht maken van hun gekozen profiel.

Opzet schoolexamen leerjaar 4 en afronding
Per e-mail ontvangt u een overzicht van de afronding van het schoolexamen (SE). Nu het Centraal Examen (CE) niet meer doorgaat is het heel belangrijk dat uw pupil dit SE goed afrondt. Alleen dan kan hij/zij slagen!! Deze week zijn alle mondelinge examens afgenomen. De komende periode richten wij ons op het afsluiten van SE 3 (toetsweek 3) voor de vakken die geen mondeling hebben. Ieder vak heeft een grote opdracht gemaakt die voldoet aan het gewijzigde PTA. Deze opdracht krijgt de leerling volgende week per vak via Magister en dient uiterlijk 8 mei te zijn ingeleverd! Na het inleveren van deze opdrachten ontvangen leerlingen een beoordeling en is er een mogelijkheid voor een herkansing van één van de gemaakte opdrachten uit SE 3.
Naast deze wijziging is er door de examencommissie ook besloten om leerlingen de mogelijkheid te geven één extra herkansing te laten maken over een schoolexamen uit periode 1, 2 of 3 van het vierde leerjaar. Ook dit zal een opdracht zijn die digitaal gemaakt kan worden. Voor het vak Maatschappijleer is er op 28 mei een (digitale) presentatiedag om de ingeleverde opdracht te presenteren en zodoende dit vak af te kunnen sluiten met een voldoende.

Belangrijke data zijn:
Week van 6 april: via Magister ontvangen leerlingen de opdrachten vanuit de docenten
8 mei: inleveren opdrachten SE 3
13 mei: Inschrijven reguliere herkansing SE3 en inschrijven extra totale herkansing SE1, SE2 of SE3.
15 mei: Leerlingen hebben zich ingeschreven voor reguliere herkansing SE3 en extra totale herkansing SE1, SE2 of SE3.
De uitslagbepaling is nu nog onbekend en zal te zijner tijd worden gecommuniceerd.

Morgen maak ik voor de leerlingen een kort examenjournaal waarin ik één en ander door middel van een videoboodschap ook nog eens kort en bondig aan ze uitleg.
Dit bericht bevat veel en belangrijke informatie. Mocht u vragen hebben schroom dan niet om contact op te nemen met de mentor, afdelingsleider of school. Ik hoop u in ieder geval voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Koen Janssen
Directeur Het Element

Update Corona virus 26-03

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Afgelopen dinsdag hebben wij de ouders/verzorgers en leerlingen van klas 3 en 4 ingelicht over het besluit van de minister van onderwijs om het centraal examen dit jaar geen doorgang te laten vinden. We zijn nu druk bezig om alle gevolgen van dit besluit in kaart te brengen en de nieuwe PTA’s op te stellen. Wanneer deze gereed zijn ontvangt u een nieuwe planning en zullen wij door middel van een video ook uitleggen hoe we de laatste periode te werk gaan. We ontvangen soms signalen van leerlingen die zeggen dat ze nu al geslaagd zijn, maar dit kan nog niet!
De slaag-/zakregeling is namelijk nog niet bekend! Reken je dus nog niet rijk.

Voor de klassen 1, 2 en3 gaan de lessen in een gestaag tempo door. Alle leerlingen zijn voorzien van een device en vanaf maandag gaan de leerlingen kennismaken met Teams. Het kennismaken gebeurt via een opdracht voor het vak future skills. Onze docenten zijn afgelopen dinsdag hiervoor geschoold en weten er onderling al aardig mee te werken. Hopelijk volgen jullie snel en kunnen we nog beter contact met elkaar hebben. Doordat alle digitale hulpmiddelen nu op orde zijn willen we de termijn van inleveren ook verkorten. Nu mag je nog drie dagen over een opdracht doen, vanaf maandag lever je de opdracht ook direct dezelfde dag weer in. Dit zorgt ervoor dat wij beter zicht krijgen op de activiteiten van de leerlingen en leerlingen sneller kunnen voorzien van feedback. Nogmaals gezegd; opdrachten zijn niet vrijblijvend!

We merken ook dat leerlingen van klas 4 vanuit het mbo veel opdrachten krijgen. We gaan samen met het mbo in overleg om ervoor te zorgen dat we dit op elkaar kunnen afstemmen.

Ik heb bewondering voor de inzet en betrokkenheid van onze leerlingen. Afgelopen dinsdag zag ik een prachtige vlog over de onderwijsdag van één van onze kinderen. Het was grappig in elkaar gezet, maar liet ook heel duidelijk zien dat jullie echt aan het werk zijn! Een compliment hiervoor is echt op zijn plaats. Ik weet dat wij als school ook heel wat van u als ouder/verzorger vragen en wil u dan ook een compliment geven over uw betrokkenheid bij het onderwijsproces. We krijgen opbouwende feedback van ouders/verzorgers die we goed kunnen gebruiken om ons onderwijs op afstand weer verder te ontwikkelen. Dank daarvoor!

Tot slot ontvingen wij onderstaand bericht van de GGD met het verzoek dit met de ouders/verzorgers en leerlingen te delen. Wij verzoeken u hier goede nota van te nemen.

Vaccinaties meningokokken uitgesteld
Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus.
Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Het is de bedoeling om deze vaccinatie nog voor 1 juli te geven. De uitvoering ervan gaat in aangepaste vorm plaatsvinden.
De jongeren die wonen in provincie Utrecht ( met uitzondering van gemeente Utrecht) hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor de meningokokken vaccinatie. Deze uitnodiging gaat dus niet door. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging. Dit kan even duren. Bewaar de eerste uitnodiging wel. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die we nodig hebben bij de nieuwe afspraak.
Voor informatie kijk op http://www.ggdru.nl

Met vriendelijke groet,
Koen Janssen
Directeur Het Element

Update Corona virus 24-03

Aan de examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Amersfoort, 24 maart 2020

Betreft: afronding examen leerjaar 4 en praktijkexamen leerjaar 3

Beste leerling, beste ouder/verzorger,

U zult allemaal ervaren dat het coronavirus onze wereld op zijn kop zet. Het leidt tot zorgen om de gezondheid, bezorgdheid om werk en inkomen en onzekerheid over de examens.
Dit laatste werd gisteren nog duidelijker na de persconferentie van het kabinet over de nieuwste maatregelen. Grote verwarring en zorg om de gezondheid van examenleerlingen en medewerkers bij het afnemen van schoolexamens: mag en kan dat nog, gegeven het ‘verbod op bijeenkomsten’?

Inmiddels is vandaag een deel van de onzekerheid en onduidelijkheid opgehelderd.
Belangrijkste nieuws hierbij is dat het centraal examen is geschrapt en dat het schoolexamen bepalend wordt voor het wel of niet slagen van een leerling.
Voor het goed en zorgvuldig afronden van het schoolexamen hebben we tot begin juni de tijd gekregen.
Die tijd gaan we goed gebruiken in het belang van onze examenleerlingen. Zij hebben in deze moeilijke tijd recht op een maximale kans een volwaardig diploma te halen.

Het Element heeft besloten om in ieder geval tot 6 april 2020 geen schoolexamens in school af te nemen om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te kunnen blijven waarborgen. Op afstand afnemen van een schoolexamen of een andere vorm van examinering behoort wel tot de mogelijkheden. Het nieuwe rooster en het nieuwe PTA voor de schoolexamens zijn wij nu aan het maken en delen wij zo spoedig mogelijk met u. Het mondeling examen Engels van aanstaande donderdag en vrijdag vindt volgens eerdere communicatie gewoon plaats.

Wat nog niet duidelijk is, maar hopelijk wel snel duidelijk zal worden, is de zogenoemde “Slaag-/zakregeling”. Deze regeling bepaalt met welke cijfers een kandidaat geslaagd is of niet. Daarnaast komen er regels rond de herkansingen en komt er een beroepsmogelijkheid tegen de bepaling van de einduitslag.
Daarnaast is nog niet duidelijk hoe wij om moeten gaan met onze leerlingen van klas 3 die dit jaar ook praktijkexamen doen. We hebben de inspectie om meer duidelijkheid gevraagd en wachten de nieuwe richtlijnen af.

Zoals gezegd, een deel van de onzekerheid en onduidelijkheid is nu opgeheven.
Zo snel als mogelijk willen wij alle vragen die er nog zijn beantwoorden en goed regelen wat nog geregeld moet worden. Dat kost even tijd en die willen we er ook voor nemen. We staan voor zorgvuldigheid en duidelijkheid in het belang van onze examenleerlingen.
Uiteraard houden we u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Namens het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep en Het Meridiaan College,

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element