logo

Finales Olympic Moves

Op 7 juni jl. gingen we met vier teams op pad naar de finales van de grootste landelijke schoolsport- competitie van Nederland: the Olympic Moves. Hoe gaaf!

Dansen

Wat kunnen deze meiden goed dansen zeg! Samen met de dansjuffen Melanie en Esmee hebben ze gezorgd dat de danspasjes strak, groots en mooi tegelijk gingen. Een gaaf optreden gaven ze en er werd door het publiek enthousiast meegezongen en -geroepen.

Veldvoetbal

Onze veldvoetballers hadden na 4 jaar eindelijk hun doel bereikt. Na in elk leerjaar 2e geworden te zijn, was er eind klas 4 toch het finaleticket voor Papendal. De wedstrijden tegen scholen uit Bolsward, Twello en Venlo brachten helaas niet waarop werd gehoopt. Op doelsaldo werden ze al uitgeschakeld in de poulefase. Chagrijnig stapten ze in de bus naar het festivalterrein, waar de teleurstelling – hoe kan het ook anders – met een balletje trappen werd weggespeeld.

Dodgebal

Dit spel is minder bekend in de sportwereld, maar niet minder leuk. Team Het Element deed mee met een team van klas 2 en 3 met 4 jongens en 4 meiden. Onderliggende thema in dit toernooi was sportiviteit. Wij waren super trots op de houding van onze leerlingen in deze. Ondanks dat we met dit team nog geen wedstrijden hadden gespeeld, hebben ze het heel goed gedaan en naast een gelijkspel zelfs een overwinning behaald.

Zaalvoetbal

In de zaalvoetbalfinale hebben we met een team met leerlingen vanuit alle profielen en het Taalcentrum leuke partijtjes gespeeld. Er werd goed gespeeld, maar de andere teams waren ook wel erg goed (en de scheidsrechter was tegen ons, natuurlijk). Zonder dat we van tevoren hadden geoefend, hebben we toch al goed gespeeld. Dat belooft wat voor volgend jaar!

inleveren boeken

Zoals elk jaar dienen aan het eind van het schooljaar de bij Iddink gehuurde boeken weer ingeleverd te worden. Voorheen gebeurde dat op de laatste woensdag van het schooljaar. Door de ontwikkelingen in de boekenmarkt gaat Iddink echter met een herzien inleverproces werken, waarbij de leerling zelf de verpakte boeken tijdens een bepaalde periode inlevert. Hierbij is een aantal voorbereidende handelingen noodzakelijk, zodat wij u hier nu reeds hierover informeren.

Hoe gaat het precies in z’n werk?
 • Iddink mailt uiterlijk één week voor de start van het inleveren de inleverinformatie naar de leerlingen en ouders. Dit is inclusief het inleverformulier met daarop vermeld de inleverdagen, de inleverlocatie/ruimte en de in te leveren boeken. Deze mail wordt gestuurd naar het mailadres dat aan het begin van het jaar in het Iddinkaccount is opgegeven.
 • De leerling meldt na ontvangst van deze mail binnen een online omgeving welke boeken worden ingeleverd en/of waarom een boek niet zal worden ingeleverd. Ook wordt hier direct aanvullende informatie gegeven over de te nemen vervolgstappen en/of gevolgen bij het niet inleveren van een boek en worden al eerder ingeleverde boeken als ‘ingeleverd’ vermeld.
 • De leerling ontvangt via de mail een bevestiging van de gemaakte registraties.
 • Vervolgens dienen de boeken samen met het inleverformulier tot een pakket verpakt te worden. Mocht het inleverformulier niet geprint kunnen worden, dan dient het pakket voorzien te zijn van de benodigde gegevens (klantnummer, inlever-formuliernummer en naam van de leerling).
 • De leerling kan het pakket van maandag 8 t/m woensdag 10 juli inleveren in de rolcontainers, die hiervoor in het centrale hart op de begane grond op school neergezet worden.
 • De ingeleverde boeken worden door Iddink opgehaald en gescand en de leerling ontvangt na deze fysieke verwerking en de administratieve afhandeling een bericht van de afronding van de inlevering.

Het is dus heel belangrijk de mailbox van het mailadres, dat in het Iddinkaccount is opgenomen, in de gaten te houden. Mocht dit adres niet meer juist zijn, dan verzoeken wij u dit in de komende weken aan te passen, zodat het bericht met alle inleverinformatie op een juist adres ontvangen wordt.

 

Let op: Phishing mails uit naam van Iddink Learning Materials

Van de firma Iddink ontvingen wij onderstaand bericht. Gezien de cyberaanval die onlangs bij hen heeft plaatsgevonden, verzoeken wij u hier goede nota van te nemen.

“We hebben vernomen dat er phishing mails worden verstuurd uit naam van Iddink Learning Materials. Daarom roepen we, in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens, onze klanten op om extra alert te zijn op mogelijke phishing berichten. We adviseren scholen, ouders en leerlingen om de volgende maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen:

 • Wees op uw hoede voor e-mails, sms-berichten of telefoontjes waarin om uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zelfs als het lijkt alsof ze van ons bedrijf afkomstig zijn. Iddink Learning Materials zal u nooit vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken via die kanalen.

 • Pas op voor e-mails die hyperlinks of bijlagen bevatten. Klik niet op deze links tenzij u er volledig zeker van bent dat ze te vertrouwen zijn.

 • Pas op voor e-mails met spelfouten, vreemde afzenders of iets anders ongewoons.

Meer informatie is ook te vinden op de website veilig internetten van de overheid.”

Lekker Eten in ons Schoolrestaurant

Onze restaurantavonden zijn op onze mooie nieuwe locatie terug op de donderdagavond. Kom genieten van het wekelijks wisselende 3-gangen menu dat onze leerlingen voor u klaar maken. Wij hopen u weer in groten getale te mogen verwelkomen. 

Vanaf donderdag 14 september gaan wij, bij voldoende inschrijving, weer wekelijks voor u koken en serveren in ons restaurant.
Wij zijn iedere donderdagavond voor u geopend, maar niet in de schoolvakanties.

De inloop is tussen 17.15 en 17.30 uur. De prijs voor ons overheerlijke 3-gangen menu is €14,-  per persoon, exclusief de drankjes. Sinds kort beschikken wij ook over een PIN-apparaat.

Eventuele dieetwensen graag bij de reservering aangeven, alleen dan kunnen wij hier rekening mee houden.

Wanneer:  elke donderdagavond

Tijd:            17.15 uur

Prijs:           €14,- p.p. (exclusief drankjes)

Waar:        Het Element – Kaliumweg 2 in Amersfoort (bij het evenemententerrein op Industrieterrein De Isselt)

Graag reserveren door onderstaand reserveringsformulier in te vullen. U ontvangt een bevestiging in uw email-box.

 

reservering schoolrestaurant

Vul dit formulier volledig in. Na het verzenden ontvangt u automatisch een bevestiging in uw email-box (check uw spam-box wanneer u de bevestiging niet ontvangen heeft).

naam(Vereist)
welke donderdag wilt u komen:(Vereist)
(vanaf 18 juli zijn wij gesloten vanwege de zomervakantie)
Kom alles te weten over het Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie
zoekwoord: dineren, proeftuin

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom. Deze is ook te vinden op onze website bij: Aanmelden leerjaar 2, 3 en 4.
Alle leerlingen mogen zich welkom voelen bij ons op school. Helaas kunnen we niet altijd een plekje garanderen binnen het profiel naar keuze. Voor alle leerlingen van andere scholen die interesse hebben in onze school, is het daarom extra belangrijk om goed geïnformeerd te raken over welke profielen wij aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld door de filmpjes per profiel op onze website te bekijken. Ook een dagje meelopen is een optie!
We wensen alle leerlingen, ook van andere scholen, alvast een goed uiteinde van het schooljaar.

Update zij-instroom 

31 mei 2024

Voor het schooljaar 2024-2025 hebben we nog plaats in de volgende profielen:

leerjaar 2:

Horeca, Bakkerij en Recreatie: 2 plekken
Verder geen plek!

leerjaar 3:

Horeca, Bakkerij en Recreatie: 4 plekken 

Zij-instroom aanmeldingen voor de overige profielen en leerjaren worden op de wachtlijst geplaatst.

De klassengrootte waar we naar streven is gemiddeld 21 leerlingen per klas per leerjaar, basis en kader beroepsgerichte leerweg gemengd in de klassen. 

zoekwoord: zijinstroom

Project Burgerschap ‘Vanuit onze Vrijheid’

Na maanden van voorbereiding, schaven, bijsturen, overleggen en informeren was daar deze portfolioweek de uitvoering van het project burgerschap in leerjaar 3.
Alle ouder(s)/verzorger(s) van dit leerjaar zijn enkele weken geleden geïnformeerd over dit bijzondere project. Leerlingen zijn aan de slag geweest met het begrip vrijheid en zijn als ware historici aan het werk geweest met archiefmateriaal over de opkomst van de NSDAP tot aan de genocide van 6 miljoen Europese Joden, Sinti en Roma.

Vervolgens zijn ze op ontdekkingstocht door Amersfoort gefietst op zoek naar levensverhalen van mensen die deze vervolgingen hebben moeten meemaken. In de meeste verhalen was de afloop in Oost-Europa te vinden. De tussenstop op de reis daarheen was kamp Westerbork. Dit kamp is ooit gestart als opvangcentrum voor vluchtelingen. De Duitsers hebben er een doorvoerkamp van gemaakt. Het gruwelijke lot dat de meeste mensen te wachten stond, was in kamp Westerbork niet te zien. Er was een ziekenhuis, theater, school, speeltuin en er waren zelfs wekelijkse voetbalwedstrijden. De verhalen die we te horen kregen op dit terrein waren aangrijpend. Het verhaal van een overlevende die op film vertoond werd, eindigde met de boodschap waar we volledig achter kunnen staan: “Accepteer elkaar zoals je bent!”

Met trots kijken we terug op een grote groep leerlingen die met aandacht en respect het programma heeft gevolgd. Er werden goede en mooie vragen gesteld en er werd met oprechte aandacht geluisterd. We kijken terug op een geslaagd project! Hierbij tevens dank aan alle collega’s die deze ervaringen mogelijk hebben gemaakt.

Iddink getroffen door cyberaanval

Amersfoort, 15 april 2024

Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Hierover heeft Iddink ons na de aanval geïnformeerd. Iddink is voor onze school de leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen. Iddink heeft hierover een persbericht verstuurd.

In de database van Iddink is informatie opgenomen voor de bestelling en levering van lesmateriaal. Het gaat om naam, geboortedatum, adres, woonplaats en mogelijk contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer. Het is ook mogelijk dat informatie over de betaling (bank- en factuurgegevens) opgenomen zijn in de database van Iddink. Dit is alleen het geval als u additionele leermiddelen zoals rekenmachines e.d. bij Iddink heeft besteld.

Er wordt uitgezocht over welke informatie de hackers beschikken. Wij gaan er op dit moment vanuit dat hackers de beschikking hebben gekregen over alle informatie.

De informatie had natuurlijk niet in verkeerde handen mogen komen. Iddink werkt hard aan het oplossen van het probleem en om te achterhalen welke informatie is verkregen. We houden u op de hoogte over zodra wij nieuwe informatie van Iddink ontvangen. We zullen erop aandringen dat de gegevens van onze leerlingen en ouders veilig moeten blijven.

Omdat er mogelijk misbruik kan worden gemaakt van de verkregen informatie, willen we u waarschuwen om alert te zijn op bijvoorbeeld phishing mails of andere manieren van misbruik waarmee hackers proberen informatie of geld van u te krijgen. Controleer of een e-mailbericht betrouwbaar is en klik niet zomaar op een link in een e-mail die u niet vertrouwt.

Het lekken van deze persoonsgegevens was niet de bedoeling. We hopen en verwachten dat dit geen negatieve consequenties hoeft te hebben. Mocht u wel nadeel ondervinden van deze ransomware-aanval bij Iddink, dan kunt u daarover contact opnemen met de mentor of directeur.

Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet mochten krijgen, hebben we een melding gedaan van dit datalek bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt over het datalek zelf en over de melding contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (via fg@meerscholen.nl ).

mooie resultaten tevredenheidsonderzoeken 2024

De afgelopen tijd zijn er onder de leerlingen en de ouders tevredenheidsonderzoeken gehouden. De resultaten zijn hier schematisch weergegeven:

Meer informatie is (binnenkort) te vinden op: https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/amersfoort/1070/het-element/tevredenheid/

Aanmeldingen

Met 185 aanmeldingen, vanuit groep 8, voor het nieuwe schooljaar hebben we de campagne ‘Ga je mee op ruimtereis’ – ruimte om te leren en ruimte in het nieuwe gebouw – succesvol afgesloten. De komende week zullen zeker nog een paar aanmeldingen binnenkomen. De leerlingen komen uit Amersfoort gevolgd door Leusden, Soest(erberg), Hoogland(erveen), Woudenberg, Baarn, Nijkerk, Eemnes en een enkeling uit een andere provincie vanwege een verhuizing.
Het ondersteuningsteam is nu als de wiedeweerga met de screening van de dossiers aan de slag gegaan om te kijken of vraag en aanbod – kunnen wij de juiste ondersteuning bieden – met elkaar matchen. Op dit moment gaan we uit van negen brugklassen: 4 voor de oriëntatie-, 2 voor de dienstverlening-, 1 voor de techniekroute (of een combinatie) en 2 kader-mavo klassen.
Op woensdag 3 juli ontmoeten we alle eerstejaars. Tot die tijd gaan we eerst alles in kaart brengen, startdocumenten maken en de eerste gesprekken met de nieuwe mentoren plannen. Dank aan alle nieuwe leerlingen en ouders voor het vertrouwen in Het Element.

Keyfobs voor leerjaar 1

Sinds 1 januari 2024 doen alle VO-scholen in Amersfoort eraan mee; het landelijke mobieltjesverbod in de klas. Op het Element betekent dit aan het begin/eind van de les je mobiel inleveren/meenemen. Dus niet meer afgeleid worden door ping geluidjes van berichten van TikTok, Snapchat of Instagram. Het geeft rust, betere concentratie en meer onderling sociaal geklets. Toch gaan we op school onderzoeken of het mobieltje in de kluis een volgende stap is die we in het ‘nieuwe telefoonbeleid’ kunnen gaan invoeren op school. Een nieuwe school heeft vele voordelen, maar de techniek voor het openen van de kluisjes met je mobiel, was in dit kader een nadeel. Daar hebben we nu met de Keyfob een oplossing voor. We gaan hier in leerjaar 1 een pilot mee draaien en kijken hoe dit werkt.

Wat gaan we doen m.i.v. woensdag 28 februari? In leerjaar 1 gaan de mobieltjes de hele dag, tijdens de lessen en de pauze, in het kluisje van de leerling. Met de Keyfob, die de leerlingen reeds ontvangen hebben of zo snel mogelijk na de vakantie zullen krijgen, kunnen zij hun kluisje openen. Hierbij zijn met de leerlingen en collega’s de volgende afspraken gemaakt:

 1. Zodra je in het brugklasclubhuis komt en ook in de pauzes, gaat de telefoon in het kluisje.
 2. Per twee lessen heb je de materialen als boeken, etui, laptop enz. in je tas bij je.
 3. Tijdens het openen van het kluisje, om bijvoorbeeld boeken of een broodtrommel te pakken, wordt niet ‘stiekem’ de mobiel gebruikt om snel een berichtje te lezen of te sturen.
 4. Gebruik tijdens de lessen is alleen met toestemming van de docent, indien dit een educatief doeleinde betreft.
 5. Indien de Keyfob kwijt is, kan tegen een vergoeding van € 5,00 een nieuwe gehaald worden.

Eerste Open Meet and Greet Dag groot succes!

De Ruimtereis (thema van onze open MAG-dag) was een groot succes afgelopen woensdag. Met ruim 185 kinderen van groep 8 en hun ouders is het nog nooit zo druk geweest. Dat was te merken in alle lokalen waar de voorlichtingen en activiteiten plaatsvonden.
Van ‘zweven tussen de planeten’ op de 2e verdieping tot ‘space jam’ in de LED-zaal. De bezoekers wisten ons, na eventueel vragen naar de weg, overal te vinden. Op het drukste moment zag je vanaf de ‘aarde’ overal ‘ruimtewezens’, al dan niet onder begeleiding, rondlopen op weg naar de volgende ‘planeet’. Alsof het de ‘drie-dolle- dagen’ van de Bijenkorf waren.
Veel bezoek is leuk, maar het gaat ook om de inhoud. Wat is ons verhaal? Waar kunnen de toekomstige leerlingen passie en talent laten samenkomen?In de presentatie hebben we ons curriculum verteld en op de praktijkvloeren konden de kinderen zich helemaal uitleven met de vele activiteiten.
Een extra compliment aan onze eigen leerlingen, netjes gekleed in een ‘ruimtereis T-shirt’, die hun taak voortreffelijk oppakten. In de mediatheek werden vele gesprekken gevoerd over de brugklas en de begeleiding die we kunnen bieden. Hier was ook de leerlingenraad aanwezig om haar rol in de school te delen.
Overall heerst een tevreden gevoel bij ons allen. De enquête onder de bezoekers gaf eenzelfde beeld, met een enkele kritische noot en tip voor de volgende open MAG-dag op donderdag 15 februari.

beeld: Free Stock photos by Vecteezy