logo

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom. Deze is ook te vinden op onze website bij: Aanmelden leerjaar 2, 3 en 4.
Alle leerlingen mogen zich welkom voelen bij ons op school. Helaas kunnen we niet altijd een plekje garanderen binnen het profiel naar keuze. Voor alle leerlingen van andere scholen die interesse hebben in onze school, is het daarom extra belangrijk om goed geïnformeerd te raken over welke profielen wij aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld door de filmpjes per profiel op onze website te bekijken. Ook een dagje meelopen is een optie! We wensen alle leerlingen, ook van andere scholen, alvast een goed uiteinde van het schooljaar.

Update zij-instroom 

12 mei 2023

Voor het schooljaar2023-2024 hebben we plek in de volgende profielen:

leerjaar 2:

Techniek: 10 plekken
Zorg en welzijn: 10 plekken
Economie en ondernemen: 10 plekken
Verder geen plek!

leerjaar 3:

Techniek: 6 plekken
Horeca, bakkerij en recreatie: nu vol
Zorg en welzijn: geen plek, alleen voor het Taalcentrum nog
Economie en ondernemen: vol
Verder geen plek meer.

De klassengrootte waar we naar streven is gemiddeld 21 per klas per leerjaar, basis en kader beroepsgerichte leerweg gemengd in de klassen. 

informatie brochure over de start in de nieuwbouw

De afgelopen week zijn we verhuisd naar het prachtige nieuwe gebouw. Voor ouders en leerlingen hebben we een brochure gemaakt zodat u, ook samen met uw kind, het gebouw kunt bewonderen en kunt zien waar alles is!

Bekijk of download de brochure hieronder:

Nieuw! MAAK HET! Het Element Magazine 2023

Het nieuwe Magazine “MAAK HET!” voor 8ste groepers is uit!
Een fris en kleurrijk Magazine vol met informatie over de brugklas, de routes, de profielen, de nieuwbouw en het onderwijs op Het Element. Lekker om eens door te lezen. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met de school op. Wij gaan de komende weken ervoor zorgen dat een aantal exemplaren op de basisscholen liggen, zodat leerlingen (als jullie weer naar school gaan) er ook één mee naar huis kunnen nemen. Veel kijk en leesplezier.

Nationale poëzieweek

Afgelopen week was het de nationale poëzieweek met als thema ‘Vriendschap’. Voor ons als vakgroep Nederlands tijd om eens extra aandacht te besteden aan dit cadeautje van de Nederlandse taal.

De gangen van de school zijn versierd met zowel klassieke als hedendaagse gedichten en tijdens de lessen hebben verschillende klassen kennisgemaakt met de verschillende vormen van dichtkunst. Zo hebben de leerlingen een flarfgedicht en een vertaalgedicht gemaakt, of zijn zij aan de slag gegaan met instapoëzie. Zo zie je maar dat poëzie van alle dag en voor iedereen is!

 

Update Nieuwbouw

Kijkmiddag

Afgelopen 31 januari heeft het team van Het Element de nieuwbouw bezocht. De reacties waren enthousiast. Het is nu al een mooi gebouw. De bouw verloopt volgens planning. Het metselen van de ambachten in de gevel is klaar; zeker de moeite waard om eens langs te rijden!

Geen reguliere lessen

Verhuizen brengst veel organisatie met zich mee., alles inpakken en weer uitpakken. De verhuizing vindt vooral plaats in de meivakantie. Toch geeft dit nog niet voldoende tijd om alles gedaan te krijgen. Daarom zijn op 19, 20 en 21 april en 8 mei geen reguliere lessen. Op 19 april is voor leerjaar 1 en 2 een alternatief programma, waar later meer informatie over volgt. Op 19 april ontvangen de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 hun akkoordverklaring met daarop de behaalde schoolexamencijfers en tekenen hiervoor. De overige dagen zijn de leerlingen vrij. 

Start in nieuwe school

Op 9 mei starten de leerlingen in de nieuwbouw. Hierover krijgt u later meer informatie. In het nieuwe schooljaar wordt de nieuwbouw officieel geopend.

 

 

HOERA, Het Element is en blijft een Gezonde School!

Wij zijn er trots op dat we dit jaar weer het Vignet Gezonde School hebben gekregen. In dit kader houden wij extra sportmomenten, doen wij mee met schoolsporttoernooien, is er naschoolse sport op dinsdagmiddag, een nationaal schoolontbijt, gezonde kantine, een rookvrije school en voorlichting over een gezonde leefstijl en het voorkomen van roken, alcohol- en drugsgebruik bij leerlingen.

Als school vinden wij het belangrijk dat de gezonde leefstijl structureel wordt behandeld binnen de school. Waarom? Omdat iedereen die gezonder leeft:

  •  zich fitter voelt en minder vaak ziek is,
  •  zich beter kan concentreren en beter kan leren, dus betere schoolprestaties levert,
  •  zich vroeg bewust wordt van zijn eigen verantwoordelijkheid voor gezonde keuzes,
  •  minder kans heeft op chronische ziektes op latere leeftijd. Denk hierbij aan diabetes, hart- en vaatziektes en overgewicht.

Hieronder het huldigingsfilmpje over de gezonde school (duurt 1 minuut):

Eerste Open MAG-dag groot succes!

Na twee coronajaren mochten we weer een open Meet And Greet (MAG) dag ‘oude stijl’ organiseren voor groep 8 en ouders. Geen restricties, maximale aantallen of afstand houden. Ver voor 18.30 uur was het een komen van toekomstige leerlingen en ouders. Op de rode loper ontstond een wachtrij van bezoekers. Gelukkig was het droog, wel koud, maar de vuurkorf compenseerde dit. Eenmaal binnen gingen de leerlingen met begeleiders mee voor een korte presentatie en een ‘speedtour’ door de school. Daarna zelfstandig op ontdekkingstocht en opdrachten uitvoeren om ‘experience’ kaarten te verzamelen, een bibberrobot, muziek of sushi te maken, een cadeau in te pakken, op de foto te gaan voor een ‘green screen’, de spijker op z’n kop slaan, een wiel te verwisselen of nagels te lakken. Voor alle leerlingen was er iets te doen en onderwijl konden ouders in gesprek met de medewerkers/leerlingen van de school.

Bij het weggaan hadden de leerlingen nog de mogelijkheid om een gouden kaart te winnen. Drie leerlingen gingen hierdoor met een mooie Eastpak rugzak naar huis. Alle andere leerlingen mochten een telefoonhouder van Het Element met een QR-code met filmpjes over de school en de nieuwbouw meenemen. Dat is waar de nieuwe leerlingen straks ook les krijgen.
Op deze avond hebben we zoveel mogelijk van de mooie gloednieuwe school laten zien met video’s, (drone)filmpjes en foto’s. Zelf de nieuwbouw bekijken lukt niet voor de aanmelding van 1 april. Dat zal dan zijn met de kennismakingsgesprekken met de mentor(en) in juni. Toch een mooi vooruitzicht.

Uit de enquêtes bleken veelal positieve reacties over de opzet van de avond, de informatie, de doe dingen – het koekjes versieren en sushi maken bij HBR was heel populair – en de sfeer op school. Het was een leuke, lekkere en leerzame avond, zoals veel groep 8-ers het omschreven.

Gemist? Er is nog een open MAG-dag op donderdag 23 februari. Zegt het voort tegen kinderen, buren, familie en vrienden die op zoek zijn naar een VMBO-school in Amersfoort.

Nieuwjaarsreceptie van Gemeente Amersfoort op Het Element

De Gemeente Amersfoort heeft dit jaar haar feestelijke nieuwjaarsreceptie bij ons op school gehouden. In de speech van Burgemeester Lucas Bolsius kwam onze school uitgebreid aan bod.
 “Het Element is een school,” zo speechte Burgemeester Lucas Bolsius, “waar dagelijks gewerkt wordt aan de talenten van de leerlingen. Het is een school waar jonge mensen worden opgeleid tot ondernemer en professional waar de maatschappij zo om zit te springen. Een school ook waar vriendschappen voor het leven worden opgebouwd.”

De avond was druk bezocht met zo’n 400-500 gasten. Natuurlijk werd de professionele catering door onze leerlingen van Het Element verzorgd. 
Bekijk de video voor de impressie van deze geslaagde inluiding van het nieuwe jaar.

KaderMavoKlas

Wat is het?

De KaderMavoKlas is een klas waarin theorie en praktijk samenkomen. Er is aandacht voor het leren leren en voor de beroepen in de praktijk. Een leerling met een kader- / mavo-advies of waarvan het advies nog niet zeker is, kan zich aanmelden voor deze klas. Er wordt op theoretische leerweg niveau les gegeven. Met deze klas bundelen Het Element en Muurhuizen de krachten om samen goed onderwijs te geven. Leerlingen hebben les op beide locatie en ervaren zo ook waar ze zich thuis voelen. Aan het eind van klas één krijgt de leerling een advies welke leerweg het best past.

Vakkenpakket

De leerling krijgt een vakkenpakket met Theoretische vakken. Denk aan Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij en mens & natuur. Daarnaast vakken op als techniek, dienstverlening en zorg. De leerling ontwikkelt zo een breed pakket aan vaardigheden.

Voor wie?

De leerling:  

  1.  is gemotiveerd
  2.  wil theoretisch aan de slag
  3. wil praktisch aan de slag
  4. heeft een KBL/mavo advies                                                      
  5. zit nu in groep 8

Lesmiddagen