logo

Schoolsluiting door Corona

11 juni 2021

Beste leerlingen en ouders,

Donderdag 10 juni kregen we bericht van de GGD dat een leerling van onze school 3 dagen met corona op school is geweest.
Deze leerling heeft met veel mensen contact gehad.
Om een grote uitbraak te voorkomen, hebben we vrijdagochtend om half 9 besloten om de school te sluiten voor 5 dagen.
We kunnen niet goed aangeven wie nauwe contacten zijn en wie tot overige contacten behoort.

Een nauw contact ben je als je ongeveer 15 minuten dicht in de buurt (binnen anderhalve meter) bent geweest bij iemand met corona. Ook broertjes/zusjes zijn nauwe contacten.
Overige contacten zijn mensen die toevallig besmet kunnen zijn .

Alleen nauwe contacten moeten zich laten testen met een pcr-test.
Overige contacten mogen zich laten testen.
Je maakt een afspraak met de ggd.
Bel hiervoor met nummer 0800-2035.
Beantwoord de vragen.
Vertel dat je een referentiecode hebt. Dit is de code: 3259141.
Je moet een afspraak maken voor dinsdagochtend 15 juni.
Als je vandaag belt, dan heb je zeker een afspraak op dinsdagochtend.
Je krijgt dan aan het eind van de dag een uitslag.
Woensdag 16 juni kun je met een negatieve uitslag weer op school komen.
Als je eerder klachten hebt, kun je eerder een afspraak maken.

De meeste leerlingen zijn overige contacten.
Je kunt besmet zijn met het coronavirus. We weten het niet zeker!
Je moet je gezondheid 10 dagen goed in de gaten houden.
We adviseren je om je na 5 dagen te laten testen met een pcr-test voor dat je weer naar school gaat. Dus een test op dinsdag 15 juni.
Bel hiervoor met nummer 0800-1202.

De GGD adviseert dat iedereen 5 dagen in quarantaine gaat en zich daarna laat testen.

Voor meer informatie kunt u ook de website van het rivm raadplegen:
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-overig-contact
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-nauw-contact
of de Flyer informatie nauwe en overige contacten VO die op de website staat.

Op woensdag 16 juni is de school weer open en nemen we zelftesten af bij alle leerlingen.
De mentor neemt contact op met de leerlingen over de online lessen op maandag en dinsdag.

We hopen dat we op deze manier een uitbraak hebben voorkomen.
We rekenen op jullie begrip in deze vervelende situatie.
We hadden het ook graag anders gezien.

Namens het hele schoolteam,

Thalita van Basten
Afdelingsleider Het Element, locatie Taalcentrum

Opening scholen 7 juni

Beste ouders en leerlingen,

Opening school
Maandag 7 juni 2021 gaat de school weer open voor alle leerlingen. We vinden het fijn om iedereen weer gelijktijdig op school te zien. We gaan ervoor zorgen dat het veilig voor iedereen is. Hier krijgt u informatie over de nieuwe situatie.

Mondkapjes en andere richtlijnen
Het gebruik van mondkapjes blijft verplicht op school. Mondkapjes moeten gebruikt worden in de kantine en in de gangen. In het lokaal en buiten mogen ze af. Leerlingen moeten iedere dag op hun vaste plek in het lokaal zitten en ze mogen zo min mogelijk lopen in de klas.
Als er Corona-klachten zijn, moet men thuisblijven en moet men zich laten testen bij de GGD.
De leerlingen moeten nog steeds anderhalve meter afstand houden tot volwassenen.

Doel zelftest
We gaan zelftesten gebruiken op school. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus.
Het doel van zelftesten is het zo snel mogelijk signaleren van een coronabesmetting onder leerlingen en personeel, om daarmee verspreiding te voorkomen. Zo kan het onderwijs op school zoveel mogelijk doorgaan.
Belangrijk om te weten:

  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.
  • Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Of is een leerling of medewerker in het bron- en contactonderzoek naar voren gekomen als nauw contact? Neem dan geen zelftest af maar laat je testen bij de GGD.

Voor iedere leerling zijn er per week 2 zelftesten beschikbaar.
Maandag 7 juni om 8.30 uur is er uitleg in de klas van de docent hoe de zelftest werkt.
Iedere leerling doet dan een test. Als iedereen een test doet, ontstaat er een veilige situatie voor iedereen. En dat willen we allemaal!
De komende weken tot aan het eind van het jaar zullen we op maandag en donderdag de leerlingen vragen in de klas een test af te nemen. Een test doen is niet verplicht, maar voor de veiligheid van ons allemaal adviseren we wel om een test te doen.

Toestemming geven
Om de zelftest op school af te nemen, moeten ouders en leerlingen officieel eenmalig toestemming geven. Dit heeft met privacy te maken. Leerlingen die ouder dan 16 jaar zijn, mogen zonder ouders hierover beslissen. Maar iedereen moet een avg-formulier invullen waarin officieel toestemming gegeven wordt als de test op school wordt afgenomen.
Het formulier dat in de bijlage zit (onderaan deze pagina) kan hiervoor gebruikt worden. Ik wil u vragen het formulier in te vullen en mee te geven voor maandag 7 juni.

Wat verandert er nog meer vanaf maandag?
Alle leerlingen moeten om 8.25 op school zijn. De lessen starten om 8.30 uur.
Er zijn geen ochtendgroepen en middaggroepen meer.
Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van elkaar, wel tot volwassenen. In de klas zullen de leerlingen naast elkaar zitten.
Er zijn weer pauzes tussen de lessen. De leerlingen moeten zoveel mogelijk in de pauze naar buiten.
Er kunnen in het winkeltje weer dingen gekocht worden.

De lestijden
Op maandag en dinsdag van 8.30 tot 15.15 uur.
Op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 13 uur.

Schoolreisje 9 juli
Zoals het er nu naar uit ziet, gaan we met alle leerlingen en docenten 9 juli naar het attractiepark Slagharen. We gaan met de bus. We vertrekken om 8.30 uur.
We willen uiteraard graag met alle leerlingen en docenten hierheen gaan. We willen het ook veilig houden voor iedereen. Alle leerlingen moeten daarom een zelftest doen. De zelftest wordt die dag op school afgenomen om 8 uur. Alleen met een negatieve uitslag mag de leerling mee in de bus. Over het schoolreisje ontvangt u begin juli meer informatie.

Programma laatste weken
In de laatste weken staan er nog leuke dingen op het programma.
17 juni sportdag
22 juni finales voorleeswedstrijd
2 juli vertoning films van het Ithakaproject in de bioscoop
8 juli talentendag
9 juli schoolreisje naar Slagharen
12 juli laatste schooldag: rapporten en certificaten.

Zomervakantie
Voor leerlingen start de zomervakantie op dinsdag 13 juli.
De zomervakantie duurt officieel tot en met zondag 29 augustus.
De leerlingen worden dinsdag 31 augustus weer op school verwacht.
Op de website komt info over de eerste schooldag te staan.

We hebben nog 5 schoolweken te gaan. We hebben er zin in.

Namens het hele schoolteam,
Thalita van Basten
Afdelingsleider Het Element, afdeling het Taalcentrum

Bijlage: toestemmingsformulier voor de zelftesten

Corona-mededelingen

In de week van 8 maart zijn op het Taalcentrum twee leerlingen positief getest op corona.
Deze leerlingen zaten in klas K en klas I. Leerlingen uit deze klassen zijn per direct overgegaan op online onderwijs.
Een paar leerlingen uit klas G zijn in contact geweest met hen. Deze leerlingen zijn naar huis gestuurd.
Leerlingen en ouders zijn via de mentor ingelicht.

Ons beleid:
Als een leerling positief getest is op corona, dan gaat de groep waarin hij/zij zit over op online onderwijs voor 10 dagen.
We beginnen te tellen vanaf het laatste contact met de leerling op school.
Wij verplichten leerlingen niet tot testen als zij geen klachten hebben.

Als leerlingen en/of personeel corona-klachten hebben, moeten zij zich laten testen.
Alleen met een officiële negatieve testuitslag zijn zij weer welkom op school.

We hopen dat we met deze manier van werken het corona-virus buiten de school kunnen houden.
Heeft u nog vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met de mentor of ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Thalita van Basten
Afdelingsleider Het Element, afdeling Taalcentrum
tvanbasten@hetelement.eu

Verlenging lockdown

De overheid heeft per 18 januari de lockdownperiode met 3 weken verlengd.
Dat houdt in dat we door gaan met online onderwijs.
Maar niet voor alle leerlingen!

Vanaf 18 januari krijgt een aantal klassen wel 2 uur per dag les op het Taalcentrum.
Voor leerlingen uit deze klassen is alleen online onderwijs nog te lastig.
Er zal gewerkt worden in twee shifts: van 9 tot 11 of van 12 tot 14.
De mentor geeft door op welk tijdstip de leerlingen op school verwacht worden.
Leerlingen moeten ook thuis nog aan school werken.

Het onderwijs vindt plaats in halve klassen met een maximum van 9 lln per klas.
De leerlingen moeten onderling afstand houden tot elkaar en tot de docent.
Na de les moeten leerlingen direct naar huis.

Ook leerlingen die thuis niet goed kunnen werken, komen vanaf maandag op school werken.
Deze leerlingen zijn al door hun mentor ingelicht.

Ouders zijn vrijdag ingelicht via de whatsapp van hun kinderen.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij de mentor of afdelingsleider.

Docenten positief getest op corona

Vier docenten op het Taalcentrum zijn in de herfstvakantie positief getest op het coronavirus.
De betreffende docenten zijn de afgelopen tijd niet op school geweest. 
De coronatest en de uitslag hiervan zijn in thuisquarantaine afgewacht.
Sindsdien is er geen contact geweest met medeleerlingen en/of collega’s.
Na de herfstvakantie zijn zij niet op school geweest.
Hun afwezigheid heeft gezorgd voor meer lesuitval dan dat u van ons gewend bent.

De landelijke werkwijze (protocol) is dat bij een besmetting van een leerling of medewerker de GGD ons adviseert en voorschrijft of we extra maatregelen moeten treffen en zo ja, welke. Na contactonderzoek en overleg met de GGD kunnen we u en jullie meedelen dat er in dit geval gelukkig geen extra maatregelen nodig blijken te zijn.
We wensen onze collega’s een spoedig herstel toe.

Richtlijnen RIVM
Extra aandacht voor hygiëne blijft belangrijk en we doen het samen: medewerkers en leerlingen.
Desinfecteren van de handen/handen wassen bij de ingang van de klas, anderhalve meter afstand tot volwassenen en in school moet iedereen een mondkapje voordoen.
Zo houden we het veilig voor iedereen.

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers,

Koen Janssen, directeur Het Element  
Thalita van Basten, afdelingsleider Taalcentrum

Terugkomdag uitgesteld

Terugkomdag 3 november gaat niet door.
De terugkomdag voor oud-leerlingen op het Taalcentrum gaat helaas niet door.
Er zijn momenteel te veel Corona-besmettingen in Nederland.
Scholen mogen geen speciale activiteiten organiseren.
We hopen dat we rond 18 maart wel een terugkomdag kunnen organiseren.
Houd de website in de gaten en de social media voor meer informatie.

Mondkapje verplicht

Er zijn veel besmettingen met corona in Nederland.

Daarom zijn er nieuwe regels gemaakt voor de scholen.

In Amersfoort hebben scholen met elkaar afgesproken dat alle leerlingen en docenten mondkapjes moeten dragen als zij door de gang lopen of in de kantine in beweging zijn.

Tijdens de les hoef je geen mondkapje op.

In de pauze hoef je geen mondkapje op als je rustig binnen zit. Ben je in beweging, dan moet je wel een mondkapje voor.

Buiten hoef je geen mondkapje op. Ga je naar binnen, dan moet je wel een mondkapje op.

Ook blijft de anderhalve-meter afstand gelden, net als thuisblijven bij een lichte verkoudheid, loopneus, hoesten en koorts.

Iedereen moet zelf zorgen voor een schoon mondkapje.

Vanaf woensdag word je aangesproken als je geen mondkapje draagt.

Heb je vragen hierover, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je mentor of de afdelingsleider.

Het Management Team

Corona helpdesk in Tigrinya en Arabisch

Het Taalcentrum wil u wijzen op de website http://nieuwlander.nl/corona/
Hier kunt u terecht voor vragen over het Corona virus in het Arabisch of Tigrinya.

CORONA
Covid19 en statushouders

Corona Helpdesk voor Statushouders: 085 – 58 0 88 00
bereikbaar op werkdagen van 14:00 uur – 16:00 uur

De vrijwilligers spreken Arabisch of Tigrinya.

Corona Actiecomité Statushouders (CAS) heeft een telefonische helpdesk opgericht voor statushouders. Statushouders spreken vaak onvoldoende Nederlands om berichtgeving te begrijpen. Hiervoor is een telefonische helpdesk in Tigrinya en Arabisch opgericht.

Statushouders kunnen elke werkdag tussen 14:00 uur – 16:00 uur bellen via 085 – 58 0 88 00, hun vraag voorleggen en antwoord krijgen in de talen Tigrinya en Arabisch.

CAS, Corona Actiecomité Statushouders is een initiatief van de volgende organisaties:
Nieuwlander, Lemat, Cultuur in Harmonie, Syrische Vrijwilligers Nederland, Centering Pregnancy Eritrese moeders, Hello Breda, Syrisch Kurdisch Informatiepunt.