logo

Versoepeling quarantaineregels

Per 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels verder versoepeld voor leerlingen in het middelbare onderwijs.

Leerlingen die besmet zijn, blijven vanzelfsprekend thuis en volgen de richtlijnen vanuit de overheid.
Leerlingen die klachten hebben, blijven eveneens thuis en laten zich testen. (bel voor een afspraak: 0800-1202)
Leerlingen die geen klachten hebben, hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot besmet is (categorie 1) of als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon (categorie 2).
Iedereen dient zich wel regelmatig (2x per week) te testen. Zelftesten krijg je op maandag en donderdag in de les.
Vorige week waren nog veel leerlingen afwezig, maar we hopen het overgrote deel deze week weer terug te zien!

Als een leerling op school twee streepjes op zijn zelftest krijgt, moet de leerling naar huis.
De leerling moet zich testen bij de GGD.

Wanneer mag een leerling weer naar school?
De leerling moet bij een positieve uitslag 7 dagen thuisblijven.
Als hij de laatste 24 uur geen klachten heeft, kan hij weer naar school.
De mentor geeft hem schoolwerk mee zodat hij thuis aan school kan werken.

Voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/25/versoepeling-quarantaineregels-in-het-onderwijs

Informatie n.a.v. persconferentie

Beste ouder(s)/verzorger(s)
De beste wensen voor 2022. Ik hoop dat het voor u en uw naasten een gelukkig en hopelijk gezond jaar mag worden.
De persconferentie van maandag 3 januari bracht positief nieuws. De scholen gaan per 10 januari weer open en er gelden geen andere maatregelen dan de week voorafgaand aan de laatste schoolweek voor de Kerst.
Dit houdt in dat we:
  • De hygiënemaatregelen in acht nemen
  • Veel ventileren
  • Zoveel mogelijk zorgen dat we 1,5 meter afstand houden
  • Een mondkapje dragen bij verplaatsing door school
  • Ons (leerling en medewerker) 2x per week met behulp van een zelftest testen
Ik vraag u bij deze om bovenstaande maatregelen met uw zoon/dochter/pupil door te nemen en toe te zien dat hij/zij met een mondkapje naar school komt.
Op maandag 10 januari is er een studiedag voor het personeel.
Op dinsdag 11 januari starten de lessen om 8.30 voor iedereen op het Taalcentrum.
Voor nu hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd en wens ik u nog een prettige vakantie.

Met vriendelijke groet,

Thalita van Basten

afdelingsleider Taalcentrum

Taalcentrum blijft open

Het Taalcentrum blijft open.

 

Leerlingen van het Taalcentrum vallen onder de uitzonderingsregel.
Maandag 20 december moeten alle leerlingen naar school komen en zij hebben les volgens het rooster. 
Dan kunnen leerlingen in de klas meer uitleg en informatie vragen aan hun docent.
 
Hieronder de brief van de schoolleiding aan de ouders over de gevolgen voor het onderwijs onder de nieuwe coronamaatregelen:
 
 

Opening scholen 7 juni

Beste ouders en leerlingen,

Opening school
Maandag 7 juni 2021 gaat de school weer open voor alle leerlingen. We vinden het fijn om iedereen weer gelijktijdig op school te zien. We gaan ervoor zorgen dat het veilig voor iedereen is. Hier krijgt u informatie over de nieuwe situatie.

Mondkapjes en andere richtlijnen
Het gebruik van mondkapjes blijft verplicht op school. Mondkapjes moeten gebruikt worden in de kantine en in de gangen. In het lokaal en buiten mogen ze af. Leerlingen moeten iedere dag op hun vaste plek in het lokaal zitten en ze mogen zo min mogelijk lopen in de klas.
Als er Corona-klachten zijn, moet men thuisblijven en moet men zich laten testen bij de GGD.
De leerlingen moeten nog steeds anderhalve meter afstand houden tot volwassenen.

Doel zelftest
We gaan zelftesten gebruiken op school. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus.
Het doel van zelftesten is het zo snel mogelijk signaleren van een coronabesmetting onder leerlingen en personeel, om daarmee verspreiding te voorkomen. Zo kan het onderwijs op school zoveel mogelijk doorgaan.
Belangrijk om te weten:

  • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.
  • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.
  • Heeft een leerling of medewerker klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus? Of is een leerling of medewerker in het bron- en contactonderzoek naar voren gekomen als nauw contact? Neem dan geen zelftest af maar laat je testen bij de GGD.

Voor iedere leerling zijn er per week 2 zelftesten beschikbaar.
Maandag 7 juni om 8.30 uur is er uitleg in de klas van de docent hoe de zelftest werkt.
Iedere leerling doet dan een test. Als iedereen een test doet, ontstaat er een veilige situatie voor iedereen. En dat willen we allemaal!
De komende weken tot aan het eind van het jaar zullen we op maandag en donderdag de leerlingen vragen in de klas een test af te nemen. Een test doen is niet verplicht, maar voor de veiligheid van ons allemaal adviseren we wel om een test te doen.

Toestemming geven
Om de zelftest op school af te nemen, moeten ouders en leerlingen officieel eenmalig toestemming geven. Dit heeft met privacy te maken. Leerlingen die ouder dan 16 jaar zijn, mogen zonder ouders hierover beslissen. Maar iedereen moet een avg-formulier invullen waarin officieel toestemming gegeven wordt als de test op school wordt afgenomen.
Het formulier dat in de bijlage zit (onderaan deze pagina) kan hiervoor gebruikt worden. Ik wil u vragen het formulier in te vullen en mee te geven voor maandag 7 juni.

Wat verandert er nog meer vanaf maandag?
Alle leerlingen moeten om 8.25 op school zijn. De lessen starten om 8.30 uur.
Er zijn geen ochtendgroepen en middaggroepen meer.
Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden van elkaar, wel tot volwassenen. In de klas zullen de leerlingen naast elkaar zitten.
Er zijn weer pauzes tussen de lessen. De leerlingen moeten zoveel mogelijk in de pauze naar buiten.
Er kunnen in het winkeltje weer dingen gekocht worden.

De lestijden
Op maandag en dinsdag van 8.30 tot 15.15 uur.
Op woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 13 uur.

Schoolreisje 9 juli
Zoals het er nu naar uit ziet, gaan we met alle leerlingen en docenten 9 juli naar het attractiepark Slagharen. We gaan met de bus. We vertrekken om 8.30 uur.
We willen uiteraard graag met alle leerlingen en docenten hierheen gaan. We willen het ook veilig houden voor iedereen. Alle leerlingen moeten daarom een zelftest doen. De zelftest wordt die dag op school afgenomen om 8 uur. Alleen met een negatieve uitslag mag de leerling mee in de bus. Over het schoolreisje ontvangt u begin juli meer informatie.

Programma laatste weken
In de laatste weken staan er nog leuke dingen op het programma.
17 juni sportdag
22 juni finales voorleeswedstrijd
2 juli vertoning films van het Ithakaproject in de bioscoop
8 juli talentendag
9 juli schoolreisje naar Slagharen
12 juli laatste schooldag: rapporten en certificaten.

Zomervakantie
Voor leerlingen start de zomervakantie op dinsdag 13 juli.
De zomervakantie duurt officieel tot en met zondag 29 augustus.
De leerlingen worden dinsdag 31 augustus weer op school verwacht.
Op de website komt info over de eerste schooldag te staan.

We hebben nog 5 schoolweken te gaan. We hebben er zin in.

Namens het hele schoolteam,
Thalita van Basten
Afdelingsleider Het Element, afdeling het Taalcentrum

Bijlage: toestemmingsformulier voor de zelftesten

Corona helpdesk in Tigrinya en Arabisch

Het Taalcentrum wil u wijzen op de website http://nieuwlander.nl/corona/
Hier kunt u terecht voor vragen over het Corona virus in het Arabisch of Tigrinya.

CORONA
Covid19 en statushouders

Corona Helpdesk voor Statushouders: 085 – 58 0 88 00
bereikbaar op werkdagen van 14:00 uur – 16:00 uur

De vrijwilligers spreken Arabisch of Tigrinya.

Corona Actiecomité Statushouders (CAS) heeft een telefonische helpdesk opgericht voor statushouders. Statushouders spreken vaak onvoldoende Nederlands om berichtgeving te begrijpen. Hiervoor is een telefonische helpdesk in Tigrinya en Arabisch opgericht.

Statushouders kunnen elke werkdag tussen 14:00 uur – 16:00 uur bellen via 085 – 58 0 88 00, hun vraag voorleggen en antwoord krijgen in de talen Tigrinya en Arabisch.

CAS, Corona Actiecomité Statushouders is een initiatief van de volgende organisaties:
Nieuwlander, Lemat, Cultuur in Harmonie, Syrische Vrijwilligers Nederland, Centering Pregnancy Eritrese moeders, Hello Breda, Syrisch Kurdisch Informatiepunt.