logo

Waar passie en talent samenkomen

De zin ‘Waar passie en talent samenkomen’ heeft voor ons een speciale betekenis. Wanneer mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf’. Dat is ook wat wij met onze leerlingen willen bereiken.

Op Het Element vinden wij het belangrijk om jou het onderwijs en de begeleiding te geven die jij nodig hebt. Onderwijs op maat noemen we dat. Om dat te kunnen bereiken, is de school onderverdeeld in verschillende teams. Door de persoonlijke begeleiding van deze teams kun jij je zo goed mogelijk ontwikkelen!

Het eerste team bestaat uit je mentor en de vakdocenten. Als het nodig is, krijg je RT (Remedial teaching).

Misschien heb jij meer ondersteuning nodig dan je mentor en vakdocenten kunnen bieden. Dan kunnen jij en je mentor gebruik maken van het ondersteuningsteam. Dat is een team van deskundigen met veel kennis op het gebied van leerlingen en begeleiding. In dat team zitten de zorgcoördinator, een dyslexiecoach, leerlingbegeleider, maatschappelijk werk en een orthopedagoog.

Het ondersteuningsteam kijkt met de docenten en mentoren mee om te zien wat jij nodig hebt. Zo kan er bijvoorbeeld een faalangstreductietraining worden ingezet, krijg je extra ondersteuning om je schoolse vaardigheden te versterken, of er wordt een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we jou kunnen begeleiden om met een zo mooi mogelijk resultaat je opleiding af te ronden. Natuurlijk bespreken we het OPP met jou, je ouders en je docenten.

MENTOR

De belangrijkste persoon in de dagelijkse begeleiding van de leerling zijn de mentoren. Zowel de leerlingen als de ouders kunnen bij de mentoren terecht voor informatie, advies, begeleiding of hulp. De mentor speelt daarnaast een belangrijke coachende rol, maar uiteraard is de leerling de belangrijkste persoon in dit proces.

LEERLINGBEGELEIDER/-COACH

De leerlingbegeleider/-coach ondersteunt de mentor en de leerling als dat nodig is bij zaken die meer begeleiding nodig hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ondersteuning bij planmatig werken of bij zaken op sociaal terrein. Iedere week zit de leerlingbegeleider/-coach met de leerling om de tafel om de voorgang te bespreken, om te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Afspraken hierover worden vastgelegd en in Magister gezet.

VAKDOCENT

Per vak heb je een andere docent. Deze docenten geven bijvoorbeeld Engels, Nederlands, wiskunde of gym. Deze docenten zijn specialist op hun vakgebied en kunnen jou veel leren, zodat je in klas 4 je centrale examen kunt halen.

ZORGCOÖRDINATOR

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor alle zorgtaken op Het Element. Hij is de ‘baas’ van het begeleidingsbureau, verantwoordelijk voor de verzuimregistratie (welke leerling is wanneer afwezig?) en voor de aanmeldingen bij het DUO-loket.

ORTHOPEDAGOOG EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER

Voor extra hulp of bij vragen kan je mentor ook aankloppen bij de orthopedagoog of de schoolmaatschappelijk werkster. De orthopedagoog kan bijvoorbeeld onderzoek doen als je leerproblemen hebt. De schoolmaatschappelijk werkster helpt je door met je te praten en zo je probleem te ontdekken en aan te pakken.

Lees meer over