logo

nieuws van het element

Voortgang nieuwbouw aan de Kaliumweg 2

dinsdag 6 oktober 2020 Het Element, Kaliumweg

Voorgeschiedenis:
De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen voor voortgezet onderwijs binnen de gemeente. Samen met de schoolbesturen is besloten deze taak onder te brengen bij een coöperatie genaamd Samenfoort VO. Het Element is één van de eerste scholen die in aanmerking komt om een nieuwe school te gaan bouwen. Rond mei 2023 moet het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen.

Het afgelopen schooljaar heeft de werkgroep nieuwbouw, bestaande uit medewerkers uit alle geledingen van de school en een vertegenwoordiging van de leerlingenraad, samen met de architect bijeenkomsten gehad om het programma van eisen om te zetten in een concreet ontwerp voor onze nieuwe school. Eerst was er een schetsontwerp, daarna volgde dit voorjaar een Voorlopig Ontwerp (VO). Vorige week is het Definitief Ontwerp (DO) gepresenteerd en ook goedgekeurd.
De afbeeldingen geven een impressie hoe het moet gaan worden.

De nieuwe school gaat ruimte bieden aan alle afdelingen van Het Element en aan het Taalcentrum, dat nu nog aan de Magnesiumweg 4 is gehuisvest. Elk profiel vormt een clubhuis, zodat kleinschaligheid binnen een relatief groot gebouw kan worden gewaarborgd. In ieder clubhuis komen kluisjes voor de ‘bewoners’ en per clubhuis is een leerplein en zijn er leslokalen en een praktijkruimte. Het gebouw heeft een groot atrium als centrale hal met diverse niveaus en verbindingen naar de trappenhuizen van de clubhuizen.

Het gebouw wordt een bijna energieneutraal gebouw (BENG) en zal niet zijn aangeslopen op het gasnet. Warmte en koeling gaan via grote water/lucht warmtewisselaars die in een uitsparing op het dak zullen worden geplaatst. Het dak ligt vol met zonnepanelen en luchtbehandelingskanalen. De hoeveelheid CO2 wordt in iedere ruimte gemeten en op tijd afgevoerd. Er zal dus uitsluitend verse, vooraf verwarmde of gekoelde lucht worden ingeblazen.


Zoals het diagram hierboven laat zien, voldoet het ontwerp aan de duurzaamheids- en gezondheidsrichtlijnen van de overheid, inclusief de COVID-19-eisen.

In de zomervakantie is het oude gebouw aan de Kaliumweg 2 ontruimd en eind september zal het worden gesloopt om plaats te maken voor onze nieuwe school.
62 jaar lang heeft dit gebouw dienst gedaan als opleidingsschool voor (voorbereidend)beroepsonderwijs. Het oude gebouw herbergt veel herinneringen die in vele hoofden in leven zullen blijven.

Jan van Duivenvoorde

Op weg naar nieuwbouw!

Op weg naar nieuwbouw! Op het geveldoek, aan het gebouw op de Hooglandseweg, is de voorkant van de nieuwe school te zien. Een compleet nieuw VMBO gebouw om medio 2023 te betrekken. De eerste 3D impressies zijn al van de tekentafel en dat ziet er veelbelovend uit. We zullen ouders en leerlingen via de nieuwsbrieven […]

Lees verder