logo

Veiligheid

In verband met veiligheidsvoorschriften is het verplicht tijdens de praktijkvakken gebruik te maken van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Dat betekent dat leerlingen gebruik maken van de beschermende middelen als dat verplicht is. Te denken valt aan het dragen van bijvoorbeeld een veiligheidsbril of -schoenen bij werkzaamheden met metaal of hout.