logo

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de kaart geven scholen in het voortgezet onderwijs de schoolprestaties weer van hun school. Deze schoolprestaties zijn op deze website te vergelijken met andere scholen in het VO. Dit doen zij aan de hand van diverse indicatoren, zoals examencijfers, onderwijstijd en tevredenheid.

Scholen op de kaart helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en hierover op goede wijze verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Waar mogelijk worden resultaten van de school vergeleken met het landelijk gemiddelde.

Het Element Kaliumweg neemt deel aan deze informatievoorziening. Via deze website kunnen wij een helder en genuanceerd overzicht geven van de schoolprestaties en op basis daarvan het gesprek aangaan met belanghebbenden van de school. Het Element vindt deze vorm van verantwoorden erg belangrijk en heeft op deze manier de vensters open gezet.

Op de website van Scholen op de kaart leest u meer informatie.