logo

Oriëntatiedagen MBO

Via de oriëntatie dagen kunnen alle derde en vierdejaars VMBO leerlingen ervaringen opdoen door deel te nemen aan oriëntatieworkshops bij Mbo-opleidingen en -scholen in de regio.
Om een passende vervolgopleiding te kiezen is een gedegen opleidings- en beroepsbeeld nodig. Deze kan je krijgen door ervaringen buiten de deur, zoals de oriëntatieworkshops.

Na deze ervaring kan deze besproken worden met één van de LOB-Coaches of je mentor op school. Het is belangrijk om te reflecteren op opgedane ervaringen zodat jij als leerling eigenaar bent van je eigen loopbaanproces.

Wil je deelnemen aan deze workshops? Klik hier voor een overzicht van de aangeboden dagen.