logo

Lwoo

Leerlingen met extra ondersteuning (LWOO)
In de praktijk blijkt dat er leerlingen zijn, die wél regulier vmbo-onderwijs kunnen volgen, maar die daarbij behoefte hebben aan een zorgvuldige en persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Voor deze leerlingen wordt met de informatie van de basisschool de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Voor deze leerlingen worden door het begeleidingsbureau handelingsplannen geschreven. Hierin staat beschreven hoe de leerling te begeleiden om bij deze leerling een zo optimaal mogelijk rendement naar boven te halen. Dit plan wordt met leerling, ouders en docenten besproken. Als het nodig is, ontvangen kinderen aan de hand van dit handelingsplan kortstondige of langdurige hulp voor een bepaald vak. Dit noemen we remediale hulp. Ouders moeten hiervoor hun toestemming geven. Daarnaast kunnen leerlingen ook extra ondersteuning krijgen om hun sociale en motorische vaardigheden te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een faalangstreductietraining

Wilt u meer weten over de extra ondersteuningsbehoefte voor leerlingen? Neemt u dan contact op met onze lwoo coördinator, mevrouw Janske Hofman.