logo

Brugfunctionaris

De verbinding tussen middelbare scholen en de Wijkteams wordt gelegd door de ‘brugfunctionaris’. Deze functionaris vormt de brug tussen het wijkteam en school en zal vanuit deze positie verschillende taken binnen school hebben. Zij/hij onderzoekt wat er nodig is om het schoolse probleem op te lossen en zo nodig de verbinding naar de jeugdhulp te leggen. Zij/hij werkt vanuit het systeem van de school en kan daarom ouders benaderen als ouders/verzorgers van de leerling zonder dat er een ondersteuningsvraag vanuit de thuissituatie ligt. Is de zorgvraag breder en zwaarder dan de leefomgeving van school dan wordt verbinding gemaakt met het sociale (wijk)team waar de leerling woont.

Onze Brugfunctionaris
Onze brugfunctionaris is mevrouw Van den Berg. Zij wordt met name ingezet als een leerling problemen ervaart in of door de thuissituatie. Mevrouw Van den Berg kan met haar expertise samen kijken wat er nodig is om de leerling en/of de ouders te helpen.