logo

Voorbereiden Portfoliogesprek groep B

Dinsdag 14 juli: 1e en 2e uur: leerlingen van groep B bereiden op school het
portfoliogesprek van woensdag 15 juli voor > leerlingen van groep A zijn vrij.
Aansluitend hierop vinden voor het personeel de rapportvergaderingen plaats, zodat de rapporten bij het portfoliogesprek van woensdag uitgereikt kunnen worden.