logo

Studiedag. Klas 1, 2 en 3 vrij. Klas 4 niet!

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Komende donderdag 3 oktober heeft Het Element een roostervrije dag voor leerlingen op het rooster staan. De medewerkers van de school gaan zich bezig houden met een nieuwe wijze van leerlingbespreking, zowel organisatorisch als inhoudelijk, om hierin een kwaliteitsslag te maken. In de Elementaire deeltjes van 6 september is deze vrije dag in het overzicht van de belangrijke data opgenomen. Bij deze een herinnering. De vrije dag geldt echter voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. De lessen op het MBO, voor de leerlingen van klas 4, gaan wel gewoon door! In Magister is dit ook verwerkt en te zien. Vrijdag 4 oktober zijn alle leerlingen weer van harte welkom op school.