logo

nieuws van het element

inleveren boeken

vrijdag 31 mei 2024 Het Element

Zoals elk jaar dienen aan het eind van het schooljaar de bij Iddink gehuurde boeken weer ingeleverd te worden. Voorheen gebeurde dat op de laatste woensdag van het schooljaar. Door de ontwikkelingen in de boekenmarkt gaat Iddink echter met een herzien inleverproces werken, waarbij de leerling zelf de verpakte boeken tijdens een bepaalde periode inlevert. Hierbij is een aantal voorbereidende handelingen noodzakelijk, zodat wij u hier nu reeds hierover informeren.

Hoe gaat het precies in z’n werk?
  • Iddink mailt uiterlijk één week voor de start van het inleveren de inleverinformatie naar de leerlingen en ouders. Dit is inclusief het inleverformulier met daarop vermeld de inleverdagen, de inleverlocatie/ruimte en de in te leveren boeken. Deze mail wordt gestuurd naar het mailadres dat aan het begin van het jaar in het Iddinkaccount is opgegeven.
  • De leerling meldt na ontvangst van deze mail binnen een online omgeving welke boeken worden ingeleverd en/of waarom een boek niet zal worden ingeleverd. Ook wordt hier direct aanvullende informatie gegeven over de te nemen vervolgstappen en/of gevolgen bij het niet inleveren van een boek en worden al eerder ingeleverde boeken als ‘ingeleverd’ vermeld.
  • De leerling ontvangt via de mail een bevestiging van de gemaakte registraties.
  • Vervolgens dienen de boeken samen met het inleverformulier tot een pakket verpakt te worden. Mocht het inleverformulier niet geprint kunnen worden, dan dient het pakket voorzien te zijn van de benodigde gegevens (klantnummer, inlever-formuliernummer en naam van de leerling).
  • De leerling kan het pakket van maandag 8 t/m woensdag 10 juli inleveren in de rolcontainers, die hiervoor in het centrale hart op de begane grond op school neergezet worden.
  • De ingeleverde boeken worden door Iddink opgehaald en gescand en de leerling ontvangt na deze fysieke verwerking en de administratieve afhandeling een bericht van de afronding van de inlevering.

Het is dus heel belangrijk de mailbox van het mailadres, dat in het Iddinkaccount is opgenomen, in de gaten te houden. Mocht dit adres niet meer juist zijn, dan verzoeken wij u dit in de komende weken aan te passen, zodat het bericht met alle inleverinformatie op een juist adres ontvangen wordt.

 

Let op: Phishing mails uit naam van Iddink Learning Materials

Van de firma Iddink ontvingen wij onderstaand bericht. Gezien de cyberaanval die onlangs bij hen heeft plaatsgevonden, verzoeken wij u hier goede nota van te nemen.

“We hebben vernomen dat er phishing mails worden verstuurd uit naam van Iddink Learning Materials. Daarom roepen we, in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens, onze klanten op om extra alert te zijn op mogelijke phishing berichten. We adviseren scholen, ouders en leerlingen om de volgende maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen:

  • Wees op uw hoede voor e-mails, sms-berichten of telefoontjes waarin om uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd, zelfs als het lijkt alsof ze van ons bedrijf afkomstig zijn. Iddink Learning Materials zal u nooit vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken via die kanalen.

  • Pas op voor e-mails die hyperlinks of bijlagen bevatten. Klik niet op deze links tenzij u er volledig zeker van bent dat ze te vertrouwen zijn.

  • Pas op voor e-mails met spelfouten, vreemde afzenders of iets anders ongewoons.

Meer informatie is ook te vinden op de website veilig internetten van de overheid.”

Finales Olympic Moves

Op 7 juni jl. gingen we met vier teams op pad naar de finales van de grootste landelijke schoolsport- competitie van Nederland: the Olympic Moves.

Lees verder

Lekker Eten in ons Schoolrestaurant

Onze restaurantavonden zijn op onze mooie nieuwe locatie terug op de donderdagavond. Kom genieten van het heerlijke 3-gangen menu dat onze leerlingen voor u klaar maken. Wij hopen u weer in groten getale te mogen verwelkomen.

Lees verder