logo

Aanmelden brugklas 2024-2025

Aanmelding brugklas voor het schooljaar 2024-2025 op Het Element

Onze plaatsingsprocedure 

Het Element heeft een gloednieuw schoolgebouw op de Kaliumweg 2. 

Wij bieden de basisberoepsgerichte-, de kaderberoepsgerichte leerweg en de KaderMavoKlas aan en in totaal zeven profielen.

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft te maken met een maximum aantal groepen dat zij kan plaatsen. U kunt dit ook lezen op de site: www.vanbasisnaarbrug.nl.  

Het Element heeft plaats voor 10 klassen op de Kaliumweg. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven.  De afgelopen jaren was er voor (vrijwel) iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

Om alles goed te laten verlopen hanteren we de volgende uitgangspunten: 

  • Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar.
  • We kiezen voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen en ondersteuningsbehoefte net als voorgaande jaren.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting en de aanmeldprocedure.  

Vanuit Meerscholen wordt er een plaatsingsgarantie gegeven.
Als u vragen heeft over deze informatie, kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van de brugklas, de heer J. Prenger (jprenger@hetelement.eu)

Aanmelden Groep 8 leerlingen 

Klik hier voor een uitgebreide toelichting en de aanmeldprocedure.