logo

nieuws van het element

Update Corona virus 26-03

donderdag 26 maart 2020 Corona virus, Het Element

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Afgelopen dinsdag hebben wij de ouders/verzorgers en leerlingen van klas 3 en 4 ingelicht over het besluit van de minister van onderwijs om het centraal examen dit jaar geen doorgang te laten vinden. We zijn nu druk bezig om alle gevolgen van dit besluit in kaart te brengen en de nieuwe PTA’s op te stellen. Wanneer deze gereed zijn ontvangt u een nieuwe planning en zullen wij door middel van een video ook uitleggen hoe we de laatste periode te werk gaan. We ontvangen soms signalen van leerlingen die zeggen dat ze nu al geslaagd zijn, maar dit kan nog niet!
De slaag-/zakregeling is namelijk nog niet bekend! Reken je dus nog niet rijk.

Voor de klassen 1, 2 en3 gaan de lessen in een gestaag tempo door. Alle leerlingen zijn voorzien van een device en vanaf maandag gaan de leerlingen kennismaken met Teams. Het kennismaken gebeurt via een opdracht voor het vak future skills. Onze docenten zijn afgelopen dinsdag hiervoor geschoold en weten er onderling al aardig mee te werken. Hopelijk volgen jullie snel en kunnen we nog beter contact met elkaar hebben. Doordat alle digitale hulpmiddelen nu op orde zijn willen we de termijn van inleveren ook verkorten. Nu mag je nog drie dagen over een opdracht doen, vanaf maandag lever je de opdracht ook direct dezelfde dag weer in. Dit zorgt ervoor dat wij beter zicht krijgen op de activiteiten van de leerlingen en leerlingen sneller kunnen voorzien van feedback. Nogmaals gezegd; opdrachten zijn niet vrijblijvend!

We merken ook dat leerlingen van klas 4 vanuit het mbo veel opdrachten krijgen. We gaan samen met het mbo in overleg om ervoor te zorgen dat we dit op elkaar kunnen afstemmen.

Ik heb bewondering voor de inzet en betrokkenheid van onze leerlingen. Afgelopen dinsdag zag ik een prachtige vlog over de onderwijsdag van één van onze kinderen. Het was grappig in elkaar gezet, maar liet ook heel duidelijk zien dat jullie echt aan het werk zijn! Een compliment hiervoor is echt op zijn plaats. Ik weet dat wij als school ook heel wat van u als ouder/verzorger vragen en wil u dan ook een compliment geven over uw betrokkenheid bij het onderwijsproces. We krijgen opbouwende feedback van ouders/verzorgers die we goed kunnen gebruiken om ons onderwijs op afstand weer verder te ontwikkelen. Dank daarvoor!

Tot slot ontvingen wij onderstaand bericht van de GGD met het verzoek dit met de ouders/verzorgers en leerlingen te delen. Wij verzoeken u hier goede nota van te nemen.

Vaccinaties meningokokken uitgesteld
Het RIVM heeft besloten dat alle groepsvaccinaties worden uitgesteld, vanwege het coronavirus.
Omdat Meningokokken W nog steeds voorkomt in Nederland is lang uitstellen van deze vaccinatie geen optie. Het is de bedoeling om deze vaccinatie nog voor 1 juli te geven. De uitvoering ervan gaat in aangepaste vorm plaatsvinden.
De jongeren die wonen in provincie Utrecht ( met uitzondering van gemeente Utrecht) hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor de meningokokken vaccinatie. Deze uitnodiging gaat dus niet door. Je ontvangt een nieuwe uitnodiging. Dit kan even duren. Bewaar de eerste uitnodiging wel. Hierin zit het vaccinatiebewijs en een oproepkaart die we nodig hebben bij de nieuwe afspraak.
Voor informatie kijk op http://www.ggdru.nl

Met vriendelijke groet,
Koen Janssen
Directeur Het Element

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder