logo

nieuws van het element

Update Corona virus 24-03

dinsdag 24 maart 2020 Corona virus, Het Element

Aan de examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Amersfoort, 24 maart 2020

Betreft: afronding examen leerjaar 4 en praktijkexamen leerjaar 3

Beste leerling, beste ouder/verzorger,

U zult allemaal ervaren dat het coronavirus onze wereld op zijn kop zet. Het leidt tot zorgen om de gezondheid, bezorgdheid om werk en inkomen en onzekerheid over de examens.
Dit laatste werd gisteren nog duidelijker na de persconferentie van het kabinet over de nieuwste maatregelen. Grote verwarring en zorg om de gezondheid van examenleerlingen en medewerkers bij het afnemen van schoolexamens: mag en kan dat nog, gegeven het ‘verbod op bijeenkomsten’?

Inmiddels is vandaag een deel van de onzekerheid en onduidelijkheid opgehelderd.
Belangrijkste nieuws hierbij is dat het centraal examen is geschrapt en dat het schoolexamen bepalend wordt voor het wel of niet slagen van een leerling.
Voor het goed en zorgvuldig afronden van het schoolexamen hebben we tot begin juni de tijd gekregen.
Die tijd gaan we goed gebruiken in het belang van onze examenleerlingen. Zij hebben in deze moeilijke tijd recht op een maximale kans een volwaardig diploma te halen.

Het Element heeft besloten om in ieder geval tot 6 april 2020 geen schoolexamens in school af te nemen om de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te kunnen blijven waarborgen. Op afstand afnemen van een schoolexamen of een andere vorm van examinering behoort wel tot de mogelijkheden. Het nieuwe rooster en het nieuwe PTA voor de schoolexamens zijn wij nu aan het maken en delen wij zo spoedig mogelijk met u. Het mondeling examen Engels van aanstaande donderdag en vrijdag vindt volgens eerdere communicatie gewoon plaats.

Wat nog niet duidelijk is, maar hopelijk wel snel duidelijk zal worden, is de zogenoemde “Slaag-/zakregeling”. Deze regeling bepaalt met welke cijfers een kandidaat geslaagd is of niet. Daarnaast komen er regels rond de herkansingen en komt er een beroepsmogelijkheid tegen de bepaling van de einduitslag.
Daarnaast is nog niet duidelijk hoe wij om moeten gaan met onze leerlingen van klas 3 die dit jaar ook praktijkexamen doen. We hebben de inspectie om meer duidelijkheid gevraagd en wachten de nieuwe richtlijnen af.

Zoals gezegd, een deel van de onzekerheid en onduidelijkheid is nu opgeheven.
Zo snel als mogelijk willen wij alle vragen die er nog zijn beantwoorden en goed regelen wat nog geregeld moet worden. Dat kost even tijd en die willen we er ook voor nemen. We staan voor zorgvuldigheid en duidelijkheid in het belang van onze examenleerlingen.
Uiteraard houden we u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Namens het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep en Het Meridiaan College,

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder