logo

nieuws van het element

Update Corona virus 20-03

vrijdag 20 maart 2020 Corona virus, Het Element

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We sluiten een roerige week af. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk te communiceren om u duidelijkheid te geven over het onderwijs op afstand. In de loop van komende week willen we de leerlingen ook ondersteunen bij het maken van de opdrachten. Hieronder nogmaals een korte uitleg per leerjaar wat de leerlingen op dit moment moeten doen. Wellicht ten overvloede, maar wel van belang. De opdrachten zijn niet vrijblijvend!

Klas 1, 2 en 3: Leerlingen krijgen opdrachten van twee uur per vak in Magister en zien een aangepast rooster in Magister, waardoor zij weten welk vak zij op een bepaalde dag moeten volgen. De opdrachten staan gereed in de ELO van Magister. De inlevertermijn is op dit moment nog drie dagen. Wanneer alle laptops zijn uitgereikt verkorten wij deze inlevertermijn. Er is per dag ook een work-out vanuit de gymsectie.

Klas 4:  Leerlingen krijgen opdrachten van twee uur per examenvak in Magister en zien een aangepast rooster in Magister, waardoor zij weten welk vak zij op een bepaalde dag moeten volgen. De opdrachten staan gereed in de ELO van Magister. De inlevertermijn is op dit moment nog drie dagen. Wanneer alle laptops zijn uitgereikt verkorten wij deze inlevertermijn.

U heeft gisteren bericht ontvangen over de afname van het schoolexamen. De exacte tijden hiervoor worden binnenkort gecommuniceerd. Op basis van het toegestuurde schema kan uw kind/pupil echter al starten met leren voor de verschillende schoolexamens. Het Element draagt zorg voor het aanbod van onderwijs en het inplannen van schoolexamens. Het is en blijft echter de verantwoording van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers om ook aan deze examens deel te nemen. Het is dus verstandig als leerlingen regelmatig in hun schoolmail en Magister kijken. Als uw kind/pupil ondanks kennisgeving via deze kanalen niet deelneemt aan een schoolexamen, wordt hij/zij als ongeoorloofd afwezig genoteerd en gelden de regels van het examenreglement. De afname van het schoolexamen is alleen voor de leerlingen die klachtenvrij zijn. Voor een leerling die op dit moment ziek is ,wordt maatwerk georganiseerd. U moet uw kind/pupil echter wel ziek melden op de dag van de afname van het schoolexamen.

De komende week gaan wij onze docenten scholen om ook online contact te kunnen maken met onze leerlingen. Hiervoor gebruiken we het programma Teams in de office 365 omgeving. Uw pupil kan hier vanuit zijn digitale omgeving (e-mail)  in. We zullen dit stapsgewijs uitrollen en u op de hoogte houden van de ontwikkeling. Op deze wijze willen wij de leerlingen ook de kans bieden om direct vragen te stellen over de opdrachten die de verschillende vakken hebben gemaakt. We hebben dit al bij één klas getest en dat verliep heel soepel.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben en wens u een prettig weekend.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element

Kaliumweg 2 (dinsdag en donderdag) 033-4602600
Hooglandseweg Noord 55 (woensdag en vrijdag) 033-4728203

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder