logo

nieuws van het element

Update Corona virus 17-03

dinsdag 17 maart 2020 Corona virus, Het Element

Amersfoort, 17 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Afgelopen zondag heb ik u geïnformeerd over het landelijke besluit om de scholen te sluiten. Het besluit is begrijpelijk en verstandig, maar heeft grote gevolgen voor ons onderwijs. Goed om nogmaals te benadrukken is het feit dat alle onderwijsgerelateerde activiteiten ook stil liggen, denk hierbij aan stages, mbo bezoek enz. De afgelopen twee dagen hebben wij ons gebogen over het vraagstuk ‘onderwijs op afstand’.
Met bewondering heb ik gekeken naar mijn collega’s en de wijze waarop zij professioneel en vol nieuwe ideeën aan de slag zijn gegaan. In deze brief zal ik u verder informeren over ons onderwijs op afstand voor de komende week en andere belangrijke onderwerpen.

 1. Spullen ophalen
  Nu de school enige tijd dicht is kunnen wij heel goed begrijpen dat leerlingen benodigdheden uit hun kluisje willen ophalen. Dit kan op woensdag 18 maart.
  In onderstaand schema is te zien op welke tijd welk leerjaar wordt verwacht. Het bezoek aan school dient te gebeuren volgens de volgende richtlijnen:
  – houd 1,5 meter afstand tot andere personen
  – niet samenscholen in en rondom het gebouw
  – bevind je kort in het gebouw
  – ga direct weer naar huis als je je spullen hebt gehaald

  Rooster ophalen spullen:
  Klas 1: 09:00 uur
  Klas 2: 10:00 uur
  Klas 3: 11:00 uur
  Klas 4: 12:00 uur

 2. Ziekmelden leerlingen
  We vinden het belangrijk dat we op de hoogte zijn van de gezondheid van onze leerlingen. Mocht uw pupil ziek zijn dan is het van belang dat u de mentor op de hoogte stelt.
 3. Opvang van leerlingen voor ouders met vitale beroepen
  De afgelopen dagen merken we dat er geen gebruik gemaakt wordt van onze mogelijkheid tot opvang van leerlingen. Deze opvang is alleen voor leerlingen met ouders met vitale beroepen. Mocht deze opvang noodzakelijk zijn en heeft u vandaag nog niet de vraag van opvang gesteld, dan wil ik u vragen om te bellen naar het algemene informatienummer (033-4602600) en dit aan ons door te geven. Als u wilt weten of uw beroep in de lijst van vitale beroepen staat, kijk dan op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
 4. Onderwijs
  Het fysieke onderwijs ligt op dit moment volledig stil. Dit betekent dat de leerlingen ook niet naar stages en het mbo gaan.Om ons onderwijs op afstand vorm te geven, gebruiken wij Magister. Gedurende de week gaan wij bekijken of het kan om digitaal contact (videobellen) te hebben met onze leerlingen.
  Voorlopig geldt het volgende:
  – Mentor communiceert met de klas/leerling via Magister/mail/WhatsApp.
  – Rooster staat per leerjaar in Magister.
  – Opdrachten (lessen, huiswerk) staan in de Electronische LeerOmgeving (ELO) in Magister bij ‘opdrachten’.
  – Leerling opent Magister, bekijkt de opdracht, maakt deze opdracht en levert die weer in via ELO
  – Instructiefilmpje hoe de leerling een opdracht maakt en inlevert:
  https://www.youtube.com/watch?v=0GaIVVI82RUOnze ambitie is om waar mogelijk te gaan werken met Teams. Dit is een app in de online omgeving van Microsoft Office 365. Hier kunnen alle leerlingen en medewerkers in en dan kan er ook daadwerkelijk lesgegeven gaan worden op afstand. Mocht het zover zijn, dan zullen wij u daarover informeren.

  De lessen in Magister zijn verplicht voor alle leerlingen. Ik wil u dan ook nadrukkelijk vragen om uw pupil te stimuleren om het onderwijs te volgen en waar het kan hem of haar te ondersteunen.

 5. Examenklassen en praktijkexamen leerjaar 3Op dit moment is het zo dat we voor leerjaar 4 op dezelfde wijze het onderwijs aanbieden als in leerjaar 1 tot en met 3. De informatie die minister ons net heeft verstrekt, geeft ons de ruimte om na te denken over het PTA, de inrichting en afname van ons schoolexamen en het tijdstip waarop wij de afname van ons centraal examen voor leerjaar 4 en het praktijkexamen voor leerjaar 3 hebben ingepland. We nemen voor het verwerken van deze informatie morgen de tijd en zullen u hierover donderdag verder informeren.
 6. Voorbereiding digitalisering
  Vandaag, dinsdag 17 maart vanaf 13:00 uur, zijn alle leerlingen door mentoren gebeld en is er een checklist besproken. In het gesprek is gevraagd naar:
  – Hoe is het met je gezondheid en die van je familie?
  – Werken je ouders/verzorgers in een vitaal beroep?
  – Heb je thuis de beschikking over een device en is er internet?
  Deze gegevens hebben wij nodig om te kijken of wij vanuit school devices moeten aanbieden om leerlingen te ondersteunen in het volgen van ons onderwijs. Dit brengen we morgen verder in kaart en mocht u een device nodig hebben, dan ontvangt u morgen bericht over hoe wij u hierbij gaan helpen.

Minister-president Mark Rutte sloot gisteren zijn toespraak af met de boodschap dat we als samenleving deze crisis samen te boven moeten komen. Het thuisblijven van leerlingen heeft voor u als gezin veel impact. Ritme en gezondheid is van belang en onderwijs is hierin een belangrijke schakel. Wij hopen er samen op een goede manier uit te komen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

HET ELEMENT

Koen Janssen
Directeur

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder