logo

nieuws van het element

Update Corona virus 15-03

zondag 15 maart 2020 Corona virus, Het Element

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Vandaag heeft het kabinet het besluit bekend gemaakt om van 16 maart t/m 6 april 2020 de scholen te sluiten voor leerlingen, m.u.v. leerlingen met ouders in vitale beroepen. Ook voor examenleerlingen volgen nog specifieke maatregelen vanuit de overheid. Wij hebben begrip voor deze maatregel, die bedoeld is om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Als scholen voelen wij de verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen en om ons best te doen om te voorkomen dat onze leerlingen en medewerkers besmet raken.

Tegelijkertijd zijn wij ervoor verantwoordelijk dat het onderwijs zo goed als mogelijk voortgang vindt. Op maandag 16 en dinsdag 17 maart 2020 zullen wij ons met onze medewerkers voorbereiden op onderwijs op afstand. Daarom worden op deze dagen geen lessen gegeven. Wij vragen ouders/verzorgers en leerlingen om samen afspraken te maken hoe deze dagen kunnen worden ingevuld. In de loop van dinsdag 17 maart ontvangt u nader bericht hoe de school het onderwijs op afstand gaat vormgeven, hoe wij het onderwijs gaan vormgeven aan leerlingen met ouders in vitale beroepen, wat wij van leerlingen en van ouders/verzorgers verwachten.

Voor leerlingen in de examenklassen nemen wij extra maatregelen hier hebben wij morgen ook apart overleg over. Zodra wij duidelijkheid hebben over de specifieke maatregelen die de overheid treft m.b.t. examens zullen wij u hierover berichten.

Wij begrijpen dat de maatregel veel impact heeft op leerlingen en ouders/verzorgers. Ook kan hij vragen oproepen. U kunt contact opnemen met het algemene nummer (033-4602600).

Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u en uw naasten gezondheid en welzijn toe.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen
Directeur Het Element

Kaliumweg 2 (dinsdag en donderdag)
033-4602600

Hooglandseweg Noord 55 (woensdag en vrijdag)
033-4728203

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder