logo

nieuws van het element

Update Corona virus 04-05

maandag 4 mei 2020 Corona virus, Het Element

Geachte ouder/verzorger en leerling,

Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad. Op de persconferentie van 21 april  is er meer duidelijkheid gegeven omtrent de opening van scholen in het voortgezet onderwijs. Voor de vakantie heb ik aangegeven u vandaag informatie te geven over de komende periode. Vandaag hebben wij een studiedag gehad en hebben wij onze medewerkers geïnformeerd. Ik zal u per item informeren over wat wij hebben afgesproken.

Lessen

Van 6 t/m 8 mei vinden de lessen plaats op de manier zoals die de afgelopen tijd gehanteerd is. De lessen wijzigen per 11 mei voor klas 1 t/m 3. De leerlingen krijgen digitaal les volgens het didactisch model:

– instructie

– verwerkingstijd

– nakijken

Dit didactisch model zal ook worden gehanteerd als de school weer open gaat. Op deze wijze kan iedere leerling straks thuis of in de klas dezelfde lesstof maken.

De lessen staan in de agenda van de leerling in Teams en worden daarnaast in het lesrooster in Magister zichtbaar. De leerlingen krijgen 4 uur per dag les en we hanteren de normale lestijden. De lessen duren echter wel 45 minuten, zodat de leerling en docent de tijd heeft om weer tijdig in de volgende les te verschijnen. De lesstof willen we zoveel mogelijk in de les afronden en er zal dus een minimale belasting zijn qua huiswerk. Het afnemen van toetsen op afstand doen wij op dit moment niet.

Mocht uw zoon/dochter klachten hebben of ziek zijn dan dient u hem/haar op de gebruikelijke wijze ziek te melden.

Afronden praktijkvakken leerjaar 3

In de komende periode ronden we de profielvakken af. Leerlingen krijgen hiervoor de tijd na afloop van een lesdag. Zij moeten hiervoor fysiek op school komen en zullen hierover door de betreffende vakdocent geïnformeerd worden. We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Afronden Schoolexamen (SE) klas 4

Op 8 mei moeten alle schoolexamens van periode 3 worden ingeleverd! Leerlingen die nog ‘gaten’ in hun PTA hebben, worden door de docent uitgenodigd om dit op school in te halen. Dit doen wij in groepjes van maximaal 5 leerlingen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Activiteiten leerjaar 1 t/m 3 en diploma-uitreiking

De maatregelen voor grote evenementen zijn verlengd tot 1 september. Dit betekent dat wij ook geen grote activiteiten organiseren. De mentordag (Walibi) en andere activiteiten hebben wij afgezegd. We kijken naar alternatieven. De diploma-uitreiking zullen wij ook op een andere manier dan voorheen vormgeven. We informeren u hier tijdig over.

De komende periode nemen wij ook de tijd om na te denken over de eventuele opening van de school per 1 juni. Hoe kunnen wij de 1,5 m afstand borgen en welke maatregelen moeten wij per locatie nemen? Wij richten hiervoor een speciale werkgroep op en ik zal u hierover berichten indien er op 21 mei wordt besloten om de scholen te openen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen

Directeur Het Element

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder