logo

nieuws van het element

Update Corona virus 01-04

woensdag 1 april 2020 Corona virus, Het Element

Beste ouder/verzorger en leerling,

De persconferentie van gisteravond geeft veel duidelijkheid. De scholen zijn dicht tot en met 28 april. Na de meivakantie start de school op 6 mei. Wij gebruiken maandag 4 mei als voorbereidingsdag met de medewerkers om de leerlingen op 6 mei een geruisloze start te laten maken. Indien de situatie wijzigt dan ontvangt u ook van ons weer nieuwe informatie. In dit bericht zal ik u informeren over relevante zaken die op dit moment spelen. Ik doe dit puntsgewijs.

Restitutie betaalde reizen (terug betalen)
Helaas is er deze week een automatische herinnering voor een deel van onze leerlingen verzonden rondom de Londenreis. Afgelopen dagen hebben wij veel contact gehad met de reisoperators om te kijken naar de financiële consequenties van het besluit om de reizen te cancelen. De financiële consequenties zijn voor ons klein van omvang en we hebben daarom besloten om alle betalingen rondom de reizen aan u terug te storten. Dit vraagt nog wel wat van onze financiële administraties en neemt even tijd in beslag, maar we proberen dit uiterlijk einde van de maand geregeld te hebben. De verzonden herinnering kunt u als niet verzonden beschouwen.

CSPE (praktijkexamen) leerjaar 3
Op dit moment kunnen wij nog geen duidelijkheid geven over de afronding van het CSPE in leerjaar 3. De overheid heeft aangegeven omstreeks 6 april duidelijkheid te verschaffen. We komen hier dan ook zo spoedig mogelijk bij u op terug.

MBO Leerjaar 4
Voor de vierdejaars leerlingen die het afgelopen half jaar onderwijs volgen op het mbo heeft het afstandsonderwijs directe gevolgen. Heel abrupt zijn zowel de mbo-lesdagen als de stages gestopt. Het is gebruikelijk dat de stagebegeleider van Het Element vanaf februari op stagebezoek gaat om de stage met het bedrijf af te ronden. Dat is nu niet bij iedereen gebeurd. Ook gaan de afsluitende lessen op het mbo niet door. Met de diverse opleidingen zijn we in gesprek hoe we dit traject t.z.t. gaan afsluiten. Zodra wij meer weten wordt u op de hoogte gesteld.
Voor die leerlingen die de mbo-opleiding versneld volgen, blijven de eisen van het maken en inleveren van de opdrachten staan. Via o.a. Blackboard zijn de opdrachten te vinden en in te leveren op het mbo. Hiervoor zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk.
Verder is het ook belangrijk dat de leerlingen zich bij een vervolgopleiding (gaan) inschrijven. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan vragen wij u uw dochter/zoon hierbij te begeleiden en de inschrijving voor een mbo-opleiding zo snel mogelijk op orde te brengen. Uiterlijk 1 mei moet iedere vierdejaars leerling zich hebben ingeschreven op een mbo!

Voor sommige leerlingen les op school
In de persconferentie omtrent de verlenging van de maatregelen is nadrukkelijk aandacht geweest voor de leerlingen in een kwetsbare positie. Onder een kwetsbare positie verstaan wij; leerlingen die:
• door omstandigheden thuis niet in staat zijn om tot leren te komen
• worden begeleid door externe instanties
Voor deze leerlingen is het mogelijk om op school onderwijs te volgen. Ze werken dan aan dezelfde opdrachten als alle andere leerlingen, maar krijgen begeleiding vanuit school. Hiervoor dient u uw pupil via de afdelingsleider aan te melden. U kunt telefonisch contact opnemen via 033-4602600 of een e-mail sturen. We hanteren de richtlijnen van het RIVM voor samenkomst in de vitale sector en dus is er gepaste afstand.

Praktijkvak leerjaar 1
Vanaf komende week gaan de leerlingen van leerjaar 1 werken aan hun praktijkvak. Zij doen dit vanuit de digitale omgeving in Magister. De leerlingen hebben hun profiel (D&P, Z&W, HBR, E&O, MT, BWI of PIE) doorgegeven. Het is de bedoeling dat ze opdracht maken van hun gekozen profiel.

Opzet schoolexamen leerjaar 4 en afronding
Per e-mail ontvangt u een overzicht van de afronding van het schoolexamen (SE). Nu het Centraal Examen (CE) niet meer doorgaat is het heel belangrijk dat uw pupil dit SE goed afrondt. Alleen dan kan hij/zij slagen!! Deze week zijn alle mondelinge examens afgenomen. De komende periode richten wij ons op het afsluiten van SE 3 (toetsweek 3) voor de vakken die geen mondeling hebben. Ieder vak heeft een grote opdracht gemaakt die voldoet aan het gewijzigde PTA. Deze opdracht krijgt de leerling volgende week per vak via Magister en dient uiterlijk 8 mei te zijn ingeleverd! Na het inleveren van deze opdrachten ontvangen leerlingen een beoordeling en is er een mogelijkheid voor een herkansing van één van de gemaakte opdrachten uit SE 3.
Naast deze wijziging is er door de examencommissie ook besloten om leerlingen de mogelijkheid te geven één extra herkansing te laten maken over een schoolexamen uit periode 1, 2 of 3 van het vierde leerjaar. Ook dit zal een opdracht zijn die digitaal gemaakt kan worden. Voor het vak Maatschappijleer is er op 28 mei een (digitale) presentatiedag om de ingeleverde opdracht te presenteren en zodoende dit vak af te kunnen sluiten met een voldoende.

Belangrijke data zijn:
Week van 6 april: via Magister ontvangen leerlingen de opdrachten vanuit de docenten
8 mei: inleveren opdrachten SE 3
13 mei: Inschrijven reguliere herkansing SE3 en inschrijven extra totale herkansing SE1, SE2 of SE3.
15 mei: Leerlingen hebben zich ingeschreven voor reguliere herkansing SE3 en extra totale herkansing SE1, SE2 of SE3.
De uitslagbepaling is nu nog onbekend en zal te zijner tijd worden gecommuniceerd.

Morgen maak ik voor de leerlingen een kort examenjournaal waarin ik één en ander door middel van een videoboodschap ook nog eens kort en bondig aan ze uitleg.
Dit bericht bevat veel en belangrijke informatie. Mocht u vragen hebben schroom dan niet om contact op te nemen met de mentor, afdelingsleider of school. Ik hoop u in ieder geval voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Koen Janssen
Directeur Het Element

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder