logo

nieuws van het element

Special voor ouders

maandag 17 september 2018 Het Element

Maandag 5 november 2018 van 19.00 uur – 20.30 uur.

Op zoek naar een geschikte school in het Voortgezet Onderwijs? Wij helpen u daar graag bij. Onze (inmiddels vertrouwde) ‘SPECIAL VOOR OUDERS’ is een avond waarop wij ouders graag informeren over de opzet en het onderwijsconcept van het VMBO op onze school. Het Element heeft twee locaties met hetzelfde unieke onderwijsaanbod. Dit jaar zal De avond zal plaatsvinden de Hooglandseweg Noord 55 in Amersfoort.

Vanaf 2012 is er intensief samengewerkt op met name het gebied van onderwijs, leerlingbegeleiding en de doorlopende leerlijnen met het MBO. Het optimaliseren van de keuzemogelijkheden en een duidelijke structuur voor leerlingen zijn twee belangrijke pijlers om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 werken we op beide locaties met hetzelfde onderwijsconcept vanaf leerjaar één. Dit schooljaar doen de leerlingen van het derde leerjaar op beide locaties examen in het beroepsgerichte vak.

Na een centrale opening in de aula willen we u o.a. graag informeren over onderstaande onderwerpen. Aan het eind van de avond is er gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen te stellen gebaseerd op uw persoonlijke belangstelling.

A        Begeleiden en uitdagen

Welke begeleiding krijgen leerlingen bij Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen? Welke extra ondersteuning is er voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie? Hoe zit het nu met de taal- en rekentoets maken. Welk niveau moeten leerlingen halen? Niet alleen de vraag WAT de scholen doen om dit te bereiken, maar ook HOE halen we onze einddoelen?

B       Leerlingen met ondersteuningsbehoefte (voorheen LWOO)

Op de volgende vragen wordt ingegaan. Hoe is de leerlingbegeleiding opgezet op de scholen? Wat zijn de (on)mogelijkheden voor specifieke ondersteuning. Welke begeleiding kan (niet) geboden worden? Wat is de rol van docent, mentor(en) en afdelingsleider? Welke extra ondersteuning kunnen leerlingen krijgen?

C       Vernieuwing VMBO en de routes

In 2018 zijn de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl afgelegd.

We spreken niet meer van afdelingen, maar van zeven profielen.

  1. Bouwen, Wonen en interieur
  2. Produceren, Installeren en Energie
  3. Mobiliteit en Transport
  4. Economie en Ondernemen
  5. Horeca, Bakkerij en Recreatie
  6. Zorg en Welzijn
  7. Dienstverlening en Producten

Bij elk profiel hoort binnen- en buitenschools leren. Binnenschools in de praktijklokalen op school. Buitenschools in stages, projecten of op het MBO. Welke vakken krijgen leerlingen nu aangeboden en in welk profiel? Binnen de vernieuwing spreken we dan over profieldelen en keuzevakken. Welke zijn verplicht en welke keuzes kunnen leerlingen maken?

Programma

18.45 – 19.00 uur: Inloop met koffie en thee

19.00 – 19.15 uur: Welkom

19.15 – 20.00 uur: Algemene presentatie

20.00 – 20.30 uur: Gelegenheid tot vragen stellen

Aanmelden:

Voor de organisatie van de avond willen we graag weten hoeveel ouders belangstelling hebben. Onder vermelding van uw naam, e-mailadres en het aantal personen waarmee u voornemens bent te komen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij mevrouw E. van Gemeren via evangemeren@hetelement.eu.

We hopen u maandag 5 november 2018 dan te ontmoeten op Het Element.

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen

Directeur Het Element

Druk bezochte Open avond

We kijken met een goed gevoel terug op de eerste open avond van Het Element, afgelopen woensdag 15 januari 2020. Het warme welkom, met vuurkorven op het schoolplein, werd opgevolgd door enthousiaste en betrokken leerlingen en medewerkers van de school die zorgden voor een leuke, gezellige en inspirerende avond. Het was voor het eerst dat […]

Lees verder

Filmpje ‘Oog voor elkaar’

Tijdens de presentaties op de open avond hebben we een filmpje laten zien om de toekomstige leerlingen een eerste indruk te geven van de school en antwoord te geven op vragen die ze hebben. Met leerlingen en medewerkers van Het Element als filmsterren is er op ludieke manier een mooi beeld neergezet. Het filmpje ‘Oog […]

Lees verder