logo

Zorgteam

De school heeft een zorgteam (ZAT). Dit adviesteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de leerlingbegeleiders en de afdelingsleiders. Zij adviseren indien nodig de mentor en worden ingeroepen als er problematiek is die een integrale aanpak nodig heeft. Het zorgteam onderhoudt nauwe contacten met o.a. leerplicht, de wijkteams en andere instanties die kunnen meedenken als problematiek zich vergroot. We gaan ervan uit dat u als ouder(s)/verzorger(s) meewerkt aan een goede ondersteuning van uw kind. We informeren u altijd als we uw kind inbrengen in het ZAT.