logo

Oriëntatiedagen MBO

Via de oriëntatie dagen kunnen alle derde en vierdejaars vmbo leerlingen ervaringen opdoen door deel te nemen aan oriëntatieworkshops bij Mbo-opleidingen en -scholen in de regio.
Om een passende vervolgopleiding te kiezen is een gedegen opleidings- en beroepsbeeld nodig. Deze kan je krijgen door ervaringen buiten de deur, zoals de oriëntatieworkshops.

Na deze ervaring kan deze besproken worden met één van de LOB-Coaches of je mentor op school. Het is belangrijk om te reflecteren op opgedane ervaringen zodat jij als leerling eigenaar bent van je eigen loopbaanproces.

Oriëntatiedagen MBO 2019-2020
12 december 2019      14.00 – 16.00
30 januari 2020            14.00 – 16.00
5 maart 2020                14.00 – 16.00
19 maart 2020              14.00 – 16.00

lees ook: Decaan