logo

Centrale medezeggenschapsraad

Er bestaat één centrale medezeggenschapsraad (CMR). De CMR houdt zich bezig met zaken die voor het Meridiaan College als geheel geregeld moeten worden of voor alle vestigingen van belang zijn. De CMR bestaat uit afvaardigde leden vanuit de DMR’s van alle scholen.