logo

Een nieuwe school kiezen

Je zit in groep 8 en volgend jaar ga je naar een andere school. Hier kijk je vast naar uit! Hopelijk kom je bij ons op school. Dat is leuk want bij ons kun je een hoop mooie dingen beleven. Je wilt vast wel een keertje komen kijken bij ons op school. Dat kan op onze open avonden! Jij bent met je ouder(s) van harte welkom.
Tijdens de open avonden kun je onze hele school ‘in bedrijf’ zien. Je kunt aan onze leerlingen en medewerkers van de school alle vragen stellen die je hebt. Daarnaast kun je natuurlijk veel doen in de praktijklokalen. Ook als je leerling van groep 7 bent is het leuk om deze avonden te bezoeken.

Open avonden

Datums van de Open avonden in januari 2021 zijn nog niet bekend.
Zodra dat wel zo is worden ze hier vermeld.

  • januari 2021 van 19.00 – 20.30 uur. Info-avond voor ouders. Aanmelden via de website.

Op deze avond informeren wij de ouders graag over de opzet en het onderwijsconcept van het vmbo van Het Element.

  • januari 2021. Open avond.
  • januari 2021. Open avond.

Let op:

Het Element heeft twee locaties. Volgend schooljaar stromen alle brugklasleerlingen in op de locatie Hooglandseweg Noord 55 van Het Element. De ‘Special voor Ouders’ en de ‘Open Avonden’ vinden dan ook op deze locatie plaats.

Meeloopmiddag

Mocht je na de open dag van januari enthousiast zijn geworden voor onze school en lijkt het je leuk om een middag mee te lopen op Het Element dan kan dit. Omdat dit een beetje spannend is maken we een klas van alleen maar groep 8 leerlingen die zich hebben aangemeld. Je volgt met deze leerlingen enkele korte theorielesjes, maakt opdrachtjes en gaat praktisch aan de slag. Daarnaast vertellen we over de school en mag jij vragen stellen waarop je graag antwoord wil hebben.

Deze meeloopmiddagen zijn op locatie Hooglandseweg Noord 55 van Het Element. Datum nog niet bekend.

Wil jij dit? Stuur een mail naar evangemeren@hetelement.eu. Geef hierbij je voor- en achternaam, basisschool en op welke datum je wilt komen door. Vergeet daarnaast niet het aan je juf/ meester te vertellen dat je een dagje bij ons meeloopt.

Aanmelding

Het Element is een vmbo-school en bij ons kun je de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) volgen. Heb jij een hoger advies, bijvoorbeeld een advies gemengde leerweg (gt) of theoretisch leerweg (t), dan kun je sommige vakken ook op dit niveau volgen.

Bij ons op school is een leerling welkom wanneer hij een vmbo-advies heeft voor het regulier voortgezet onderwijs. De aanmelding gaat via de leerkracht van groep 8 van de basisschool. Bij vragen hierover of advies kunt u contact opnemen, via het telefoonnummer (033)-4728203 of (033) 4602600 van de school, met de heer J. Prenger (afdelingsleider brugklas) voor een vrijblijvend oriënterend gesprek of een persoonlijke rondleiding.

Hetzelfde geldt indien u specifieke vragen heeft over de ondersteuning en/of begeleiding die wij als school kunnen bieden voor uw zoon of dochter. Dan kunt u contact opnemen met één van de zorgcoördinatoren van de school. Dat zijn mevrouw J. Hofman en mevrouw S. Wijnbelt.

Leerjaar 1

Een leerling kiest bij de aanmelding uit één van de drie routes die we aanbieden.
Het eerste leerjaar heeft drie instroomroutes:

  • Oriëntatieroute (voor leerlingen die nog geen idee hebben in welk profiel zij straks willen afsluiten)
  • Techniekroute (voor leerlingen die weten dat zij iets met techniek willen gaan doen)
  • Dienstverleningroute (voor leerlingen die kennis willen maken met alle profielen behalve techniek)

De leerlingen krijgen binnen hun route 6 uur beroepsgericht les. Als zij in een Techniek- of Dienstverleningroute zitten bestaat de 6 uur uit 4 uur oriëntatie en kunnen zij 2 uur talenttijd kiezen. De keuze is dan Sport, Techniek, Expressie of Zorg.

 Wanneer je je aanmeldt op Het Element dan word je, samen met je ouder(s), voor de zomervakantie uitgenodigd voor een 15 minutengesprek met je mentor. Dat is de docent die jou in het eerste jaar zal helpen met je schoolse dingen. Vervolgens is er op woensdag 8 juli 2020 een kennismakingsmorgen met je mentor. Bij die kennismaking zie je al wie er bij je in de klas komt en kun je misschien al wel afspraken maken over samen naar school fietsen.

Met je nieuwe klasgenoten volg je alle lessen en leer je de school nog beter kennen. De lessen worden gegeven door zoveel mogelijk dezelfde docenten.

In de pauzes zit je in de centrale hal of in de kantine. Daar zit je met je vrienden of vriendinnen en heb je tijd om wat te eten, te drinken of te chillen.

Het zal even wennen zijn om met ongeveer 500 leerlingen op één school te zitten, maar je zult er snel gewend zijn. Bij ons op Het Element heb je het heel snel naar je zin. We zorgen voor een gezellige en geweldige- en toch leerzame tijd.

Je bent van harte welkom op Het Element!

Activiteiten

Trots zijn we op het feit dat we een eigen leerlingenraad hebben die samen met de docenten en schoolleiding meedenkt over het reilen en zeilen op onze school. Daarnaast worden ze nauw betrokken bij de opzet van activiteiten en feesten op school.

Bij ons is er veel te doen. Naast onze lessen zijn er ook andere activiteiten: we hebben gezellige schoolfeesten, onze portfolioweken, sportdagen en een jaarlijkse goede doelenactie. Ook houden we een sinterklaas- en kerstactiviteit.

In de derde schoolweek hebben we een 3-daags brugklaskamp. In deze week leer je snel je klasgenoten, mentoren en docenten kennen en ga je leuke dingen doen zoals chaosspel, kampvuur, lasergamen, sport-en spel, zwemmen en natuurlijk tijd om te chillen.

Onze leerlingen uit leerjaar 2 gaan in de laatste periode naar Parijs of Londen. Ze verblijven daar in een hotel/ mobile home en brengen naast een bezoek aan toeristische bezienswaardigheden ook een bezoek aan Disneyland Parijs en de Towerbridge.  Leerlingen kunnen ook naar de Ardennen. Dat is meer een survivalweek. Leerlingen slapen buiten in een tent en hebben overdag allerlei sportieve activiteiten zoals vlot bouwen en varen, abseilen en mountainbiken. Leerlingen die niet meegaan, krijgen een alternatief thuisblijfprogramma.

 Onze examenkandidaten kunnen op vrijwillige basis vier dagen naar Barcelona en verblijven daar in een hotel en bezoeken bezienswaardigheden.

Portfolioweek

Vier weken per jaar heb je geen lessen volgens het vaste rooster. In deze weken staan we specifiek stil bij jouw ontwikkelingen op school en wat je geleerd hebt. Dat mag je dan in een portfoliogesprek aan je ouders vertellen. Dit gesprek bereid je met je mentor voor in deze week. De andere dagen heb je activiteiten die te maken hebben met je beroepsopleiding. De laatste dag sluiten we altijd af met een leuk uitstapje.

Wanneer je bij ons op de open dag komt, kunnen onze leerlingen er jou alles over vertellen!

Veel gestelde vragen

Zijn alle leerlingen welkom?

Alle leerlingen met een vmbo-advies van hun basisschool zijn van harte welkom op onze school.

Hoe is de aanmeldingsprocedure?

De aanmelding gaat via de basisschool. Leerlingen melden zich via het aanmeldingsformulier van Het Element en het aanmeldformulier VO-regio Eemland aan op de school. Er volgt dan digitaal een overdracht tussen de basisschool en Het Element. Daarna is er de warme overdracht tussen een medewerker van Het Element en de leerkracht van de basisschool. Later wordt de CITO-score alsnog opgestuurd naar ons.

Aanmeldingen dienen uiterlijk maandag 16 maart 2020 binnen te zijn.

Hoeveel klassen zijn er?

Momenteel hebben wij acht eerste klassen voor leerjaar 1. De eerste klassen worden ingedeeld op de keuze voor de verschillende routes (techniek-, dienstverlening- en oriëntatieroute). Er kan gekozen worden voor talenttijd sport, techniek, expressie of zorg als je in een dienstverlening- of techniekroute zit.

Hoe groot is een klas?

1e leerjaar: maximaal 16 leerlingen (basis met ondersteuningsbehoefte) of maximaal 24 leerlingen (basis/kader met eventueel ondersteuningsbehoefte)

Wat zijn de lestijden?

Er hebben een lesrooster met lessen van 60 min. De eerste les start om 8.30 uur. De laatste les eindigt om 15.15 uur voor leerlingen klas 1.

Wat zijn jullie sterke punten?

We zijn een veilige school met duidelijke afspraken. We hebben goede resultaten, vinden een goede sfeer belangrijk waarbij  je mag zijn wie je bent. Er is voor iedere leerling een route die bij hem/ haar past. We houden van persoonlijk contact met onze leerlingen.

Wat doen jullie om lesuitval tegen te gaan?

Bij ziekte, cursus en excursies zijn er collega’s afwezig en vallen lessen uit. We lossen dit op doordat collega’s voor elkaar invallen. Laatste uren en eerste uren vervallen. Er wordt ook geschoven met lessen. Hiermee proberen we zoveel mogelijk tussenuren te voorkomen.

Hebben leerlingen huiswerk?

Ja, leerlingen hebben huiswerk. De hoeveel tijd die een leerling hieraan besteedt, kan natuurlijk wel verschillen. Leerlingen krijgen in de les veel tijd om huiswerk, opdrachten of werkstukken te maken. Theorie leren blijft in het algemeen wel iets om thuis te doen.

Geven jullie huiswerkbegeleiding op school?

Nee, we geven wel rt-lessen en veel begeleiding in de lessen met de mentor, we werken met competenties die ervoor zorgen dat je leert hoe je zelfstandig je (huis)werk kunt plannen.

Wanneer ondersteuningsbehoefte?

Op grond van de informatie van de basisschool (OKR), Cito, LVS van de basisschool en de warme overdracht wordt dit in kaart gebracht.

Wat doen jullie aan dyslexie? Hoe gaan jullie om met dyslectische leerlingen?

Specifieke begeleiding voor leerlingen is heel divers en is sterk afhankelijk van de hulpvraag.

Bij dyslexie bespreekt de dyslexiecoach met de leerling welke begeleiding hij/zij krijgt. Dat kan zijn extra tijd, een toets met groter lettertype, het werken met een apart programma voor dyslectische leerlingen (Kurzweil). Kosten voor de aanschaf van een laptop liggen bij ouders, maar school faciliteert ook laptops voor de toetsweek.

Is er remedial teaching?

Voor leerlingen die remedial teaching nodig hebben, wordt samen met de mentor bekeken vaak en welke begeleiding de leerling krijgt. Dat kan individueel zijn, in groepjes van 2-4 of zelfs met een hele klas (groepshandelingsplan). Afhankelijk van vorderingen kan RT doorgaan of stoppen.

Wat zijn de contactmomenten met ouders?

Voor de zomervakantie is er een kennismaking met de nieuwe mentor. Na de vakantie is er een ouderavond en vervolgens start het ritme van de portfoliogesprekken.

In hoeverre wordt de leerling mediawijsheid bijgebracht?

In leerjaar 1 en 2 staat er één lesuur op de lessentabel. Hierbij gaat het om 21 eeuwse vaardigheden. Daarbij moet je denken aan omgaan met social media, nepnieuws en het vullen van je digitale portfolio, etc.

Na Het Element

Beide leerwegen bieden toegang tot het mbo, de basisberoepsgerichte leerweg tot niveau 2 opleidingen en de kaderberoepsgerichte leerweg tot niveau 3 en 4 opleidingen.

Loten

Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft met een maximum aantal groepen dat zij kan plaatsen, te maken. U kunt dit ook lezen op de site: www.vanbasisnaarbrug.nl.

Het Element heeft plaats voor 11 brugklassen. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven.  De afgelopen jaren was er voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

Om alles goed te laten verlopen hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Voor broertjes en zusjes van onze leerlingen is altijd een plaats beschikbaar
  • We kiezen voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen en ondersteuningsbehoefte, net als voorgaande jaren

Lees meer over