logo

nieuws van het element

Geen fysieke, wel online open dagen

zaterdag 16 januari 2021 Corona virus, Het Element

Onlangs heeft u (of was dit van plan) zich wellicht aangemeld voor het bezoeken van onze school op een open dag.  In vervolg op de verlenging van de lockdown hebben de besturen van de VO-scholen in de regio Eemland echter besloten dat alle fysieke info-momenten/lesmiddagen/open dagen tot en met zondag 28 februari NIET doorgaan. Dit betekent dus dat wij u niet kunnen ontvangen op onze open dagen van 28 januari en 11 februari. De online bijeenkomsten mogen wel doorgaan. Het is wel mogelijk een online bezoek (gesprek met medewerkers van de school) met uw zoon/dochter op deze data te plannen.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er nog andere mogelijkheden komen voor een fysiek bezoek aan de school. Mocht dit toch wel het geval zijn, dan zullen wij u hier zeker over informeren. Wel kunt u zich op onze website aanmelden voor de Lichtroute van Het Element. U ontvangt dan informatie en een serie filmpjes over de school, zodat u zich toch enigszins een beeld kunt vormen van Het Element. Ook verwijzen wij u naar onze live stream op onze website bij nieuwsberichten, die onlangs gehouden is en waarin de visie van de school, de begeleiding van leerlingen, het pedagogisch klimaat en de inrichting van leerjaar 1 toegelicht worden.

Wij betreuren het u niet persoonlijk te kunnen ontmoeten en informeren, maar hopen dat u zich met bovengenoemde middelen toch een zodanig beeld van onze school kunt vormen dat er een goede keuze voor een vervolgopleiding van uw kind gemaakt kan worden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de school ( 033-4728203 / info@hetelement.eu) of met ondergetekende.

Johan Prenger (jprenger@hetelement.eu)

afdelingsleider brugklassen

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom. Deze is ook te vinden op onze website bij: Index-aanmelden leerjaar 2 en 3. Alle leerlingen mogen zich welkom voelen bij ons op school. Helaas kunnen we niet […]

Lees verder

Ronald Koeman geeft advies voor keus VO

Trots waren we er op dat Ronald Koeman, nu voetbaltrainer van Barcelona, afgelopen maandag geïnterviewd werd tijdens Het Element Live. Ferry Hendrikse, mentor klas 1 en docent Nederlands, ging in gesprek met hem. Hoe heeft hijzelf de overstap ervaren van de basisschool naar het voorgezet onderwijs? Wat moet je doen om je doel te bereiken? […]

Lees verder