logo

nieuws van het element

Geen fysieke, wel online open dagen

zaterdag 16 januari 2021 Corona virus, Het Element

Onlangs heeft u (of was dit van plan) zich wellicht aangemeld voor het bezoeken van onze school op een open dag.  In vervolg op de verlenging van de lockdown hebben de besturen van de VO-scholen in de regio Eemland echter besloten dat alle fysieke info-momenten/lesmiddagen/open dagen tot en met zondag 28 februari NIET doorgaan. Dit betekent dus dat wij u niet kunnen ontvangen op onze open dagen van 28 januari en 11 februari. De online bijeenkomsten mogen wel doorgaan. Het is wel mogelijk een online bezoek (gesprek met medewerkers van de school) met uw zoon/dochter op deze data te plannen.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er nog andere mogelijkheden komen voor een fysiek bezoek aan de school. Mocht dit toch wel het geval zijn, dan zullen wij u hier zeker over informeren. Wel kunt u zich op onze website aanmelden voor de Lichtroute van Het Element. U ontvangt dan informatie en een serie filmpjes over de school, zodat u zich toch enigszins een beeld kunt vormen van Het Element. Ook verwijzen wij u naar onze live stream op onze website bij nieuwsberichten, die onlangs gehouden is en waarin de visie van de school, de begeleiding van leerlingen, het pedagogisch klimaat en de inrichting van leerjaar 1 toegelicht worden.

Wij betreuren het u niet persoonlijk te kunnen ontmoeten en informeren, maar hopen dat u zich met bovengenoemde middelen toch een zodanig beeld van onze school kunt vormen dat er een goede keuze voor een vervolgopleiding van uw kind gemaakt kan worden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de school ( 033-4728203 / info@hetelement.eu) of met ondergetekende.

Johan Prenger (jprenger@hetelement.eu)

afdelingsleider brugklassen

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder