logo

nieuws van het element

2 juni weer naar school

vrijdag 29 mei 2020 Corona virus, Het Element, Hooglandseweg

Beste leerling,
Op 2 juni mogen de scholen weer open. Wij zijn blij dat we jullie eindelijk weer op school kunnen ontmoeten! Na een lange tijd van afstandsonderwijs is het goed om elkaar weer te zien. Om je de tijd te geven even te wennen aan deze nieuwe situatie start je de eerste les op dinsdag met je mentor. Online voor diegene die thuis zijn en de overige leerlingen in de klas.
Via de nieuwsbrief en sociale-media hebben we jullie al wat informatie gegeven over de opening van de school. In dit bericht zal ik jullie verder informeren. Ik werk per punt zodat je een duidelijk overzicht hebt.

Groepsindeling en vast lokaal
De klas wordt gesplitst op alfabetische volgorde. In afstemming met de mentoren is er nog gekeken naar broertjes en zusje over verschillende jaren/klassen. Zij gaan gelijktijdig naar school. De leerlingen worden uiterlijk vrijdag 29 mei geïnformeerd via de mentor in welke groep (A of B) zij zitten. In Magister is iedere dag vermeld wie er aanwezig moet zijn op school en wie er online via Teams de lessen moet volgen. Je hebt een vast lokaal, je reist niet door het gebouw, maar de docenten komen langs de klassen voor de les.

Lesdagen, rooster en fietsen
De verschillende groepen krijgen om de dag les. We geven vier uur per dag les en afhankelijk van het rooster start je om 8.30 uur of 9.30 uur. De lesdag is van 8.30 uur – 12.50 uur. Als je ziek bent of om een andere reden de lessen niet fysiek of online kunt volgen, dien je op de normale manier door je ouders/verzorgers afgemeld te worden.
Je bent om 8.15 uur welkom op school. Als je later dan 8.30 uur start, word je maximaal 5 minuten voor aanvang van de les verwacht. (Kom dus niet te vroeg!)
Als je binnen 8 km van school woont ben je verplicht om met de fiets te komen. Dit is een maatregel vanuit de overheid. Voor leerlingen buiten de 8 km is er het verzoek om ook op de fiets te komen. Mocht je echt geen vervoer hebben dan dien je dit door te hebben gegeven aan je mentor.

Aankomst, plein en doorloop
Per leerjaar is er een aparte fietsenstalling. Je dient je fiets op voldoende afstand van elkaar te stallen, de conciërges helpen je hierbij. Na het stallen van je fiets ga je onmiddellijk, met 1,5 m afstand tot een andere leerling, naar je lokaal. Op de Kaliumweg gebruiken we 6 ingangen en op de Hooglandseweg 2. Hieronder staat aangegeven welke.

Kaliumweg Ingang
1A (les in 1.05) en 1C (les in 1.09)
Nooduitgang docentengarderobe (aan Kaliumwegzijde)
1B (les in 0.33) en 1D (les in 1.17)
Nooduitgang witte villa (in aanrijroute naar het schoolplein)
2DP (les in 0.27) en 2TN (les in 0.25)
Nooduitgang ICT (in aanrijroute naar het schoolplein)
2EO (les in 0.39; mediatheek)
Leerlingeningang en via gang langs administratie
2ZW (les in 2.01), 3MZ (les in 2.04) en 3ZS (les in 2.05)
Leerlingeningang en via trap in hal naar boven
3TN (les in 0.08)
Nooddeur van lokaal 008 (aan de Chromiumweg)
3DP (les in 1.11) en 3EM (les in 1.15)
Nooduitgang grijze deur (in aanrijroute naar het schoolplein)

Hooglandseweg Ingang
Leerjaar 1 en 2 Entree leerlingen
Leerjaar 3 Entree medewerkers/parkeerplaats

Je docent is al aanwezig in het lokaal. Je blijft dus niet, hoe begrijpelijk ook, wachten op het plein op een vriendje of vriendinnetje. Op de grond in het gebouw is de looproute aangegeven. Je dient 1,5 m afstand te houden en de
eenrichtingsroute te volgen.

In de klas
Je komt met boekentas en jas in de klas. Je hangt je jas over je stoel en houdt je telefoon in je tas. Je wast je handen en gaat zitten op de aangewezen plek.
Online ben je op tijd aanwezig in de les en gelden de digitale regels van de afgelopen weken. De docenten geven tegelijk les aan de leerlingen thuis en in de klas.

Praktijklessen
Voor leerjaar 1 vinden de lessen in de laatste periode in samengestelde klassen van de twee locaties plaats. Het fysiek lesgeven hieraan is op dit moment dus onuitvoerbaar. Jullie krijgen daarom 2 uur digitaal les in de week op maandagochtend het eerste en tweede uur.
Leerjaar 2 krijgt 3 lessen ingeroosterd. Per 2 weken hebben de leerlingen dan 3 uur praktijklessen.
Leerjaar 3 krijgt na het vierde uur en soms vanaf het vierde uur haar praktijklessen. Dit is afgestemd met de profielen en verschilt qua omvang in uren.
In het praktijklokaal zijn weer andere regels dan in het theorielokaal. De docent neemt dit met je door tijdens de eerste lessen.

Kluisjes
Je mag geen gebruik maken van je kluisje. Tijdens je eerste schooldag mag je je spullen uit je kluisje halen onder begeleiding van een conciërge die je komt ophalen. Neem je kluissleutel je eerste lesdag dus mee!

Pauzes
De kleine pauze houden we in het lokaal. De docent is aanwezig en halverwege de pauze wisselen de docenten. Je moet je eigen eten en drinken meenemen! Als je dat vergeet, heb je pech, want de kantine is niet open en je mag het lokaal niet uit.

Gym
Leerjaar 1 heeft gymles. Je dient op die dag passende kleding (sportief) en sportschoenen te dragen.

Einde lesdag
Aan het einde van de lesdag maak je je tafel schoon en verlaat je via de looproute het gebouw. Je pakt je fiets en gaat naar huis. Je mag niet blijven hangen met je vriendjes en vriendinnetjes om de lesdag door te spreken.

Om je een indruk te geven van de school hebben we filmpjes gemaakt. Hierbij de link naar de YouTube pagina’s:
Voor de Kaliumwegleerlingen: https://youtu.be/3j-K6hb6Tuc
Voor de Hooglandsewegleerlingen: https://youtu.be/QgptF8gx3Lsv

We hopen je gezond en wel op 2 of 3 juni weer te ontmoeten!

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder