logo

Schoolexamen 3 – herkansing leerjaar 3

17 mei 2024

De herkansing van de schoolexamens van leerjaar 3 vindt na de meivakantie plaats, te weten op vrijdag 17 mei. De inschrijving hiervoor staat open van 16 april om 08.00 uur t/m 10 mei om 17.00 uur. Er mag één vak van de aangeboden vakken herkanst worden en herkansen is niet verplicht.

N.B: Om in te schrijven voor een herkansing dient er via een browser bij Magister ingelogd te worden (https://element.magister.net) bij het onderdeel ‘Activiteiten’. Het aanmelden kan helaas niet via de Magisterapp op een mobiele telefoon. Ervaar je problemen bij het aanmelden, meld je dan vóór de sluitingstijd van de inschrijving bij de heer Smalbrugge op het stagebureau of mevrouw Van Gemeren in de kantoortuin.