logo

Herkansing SE1 voor leerjaar 3 en 4

24 november 2023

Schoolexamen 1: Herkansing voor leerjaar 3 en 4 (inschrijven hiervoor kan t.z.t. via Magister)

Regels bij (school)examens

Bij de schoolexamens voor de herfstvakantie bleek dat veel leerlingen/ouders niet op de hoogte zijn van een aantal essentiële regels die tijdens de afname van de examens gelden. Hierdoor heeft een aantal (onnodige) onregelmatigheden plaatsgevonden, met consequenties die voorkomen hadden kunnen worden. Daar volgende week de herkansingen van de schoolexamens plaatsvinden en dan dezelfde regels gelden, vermelden wij de belangrijkste regels hierbij nogmaals:

  •   Kom op tijd. Tot een half uur na de start van een examen ben je officieel nog op tijd, maar te laat komen veroorzaakt onrust en concentratieverlies bij degenen die wel op tijd zijn gekomen.

  •   Draag geen telefoon of smartwatch bij je. Deze dient (uitgezet) in je tas te zitten dan wel in je kluisje te liggen. Tassen en jassen liggen tijdens het examen voorin het lokaal.

  •   Maak afspraken waarop eigen invloed mogelijk is (huisarts, tandarts, afrijden e.d.) buiten de examens om. Ben je toch naar een afspraak, dan geldt dit als ongeoorloofde absentie en kan dit een ‘1’ tot gevolg hebben.

  •   Hulpmiddelen als woordenboeken, geodriehoeken enz. zijn toegestaan, maar hierin of hierop mogen geen aantekeningen staan.

  •   Luister naar de aanwijzingen van de surveillant.

Voor alle regelgeving omtrent centrale, praktijk- en schoolexamens verwijzen wij u naar het examen- reglement.

De examencommissie